De schakel tussen het basisonderwijs en de universiteit

Het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit Utrecht verbindt scholen, lerarenopleidingen en wetenschappers met elkaar. Door samen te werken stimuleren we talentenontwikkeling in het onderwijs, maken we wetenschappelijk onderzoek toegankelijker voor het onderwijs en ontstaat er meer wetenschapscommunicatie gericht op het onderwijs.

Nieuws

29 maart 2019
De Verenigde Naties riepen 2 april uit tot Wereld Autismedag.
29 maart 2019
Met de jaarlijks terugkerende Grote Rekendag voor basisscholen onderstreept de Universiteit Utrecht het belang van reken- en wiskundeonderwijs.
© iStockphoto.com
25 maart 2019
Roberta D'Alessandro pleit in Trouw voor onderwijs in zowel het Engels als het Nederlands.

Pagina's

RSS

Agenda

2 april 2020 14:00 - 16:00
Een workshop voor schooldecanen waarin we ingaan op het inzetten van vraaggestuurd coachen tijdens het begeleiden van leerlingen
15 mei 2020 10:00 - 17:00
Noteer alvast 15 mei 2020 als datum voor de volgende conferentie!

Pagina's

RSS
Summerschool Junior 2018