Wetenschap & Technologie-Academie

Hoe betrek je wetenschap en technologie op een goede manier bij je lessen? Op woensdag 6 februari 2019 organiseert de Universiteit Utrecht, in samewerking met schoolbesturen, de W&T Academie voor basisscholen in de regio Utrecht.

W&T Academie 2018

Op het programma staat een keynote van aardwetenschapper Arwen Deuss en een aantal workshops op verschillende niveaus om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het W&T-onderwijs. Daarnaast is er volop tijd om inspiratie op te doen en ervaringen te delen. Bekijk het programma hier.

De W&T Academie wordt georganiseerd voor leraren en schooldirectie in het basisonderwijs. Ook schoolbesturen en pabostudenten zijn van harte welkom!

W&T Academie 2018