Alle Scholen Verzamelen!

Hoe gaat het met de gezondheid van ons water? Tijdens Alle Scholen Verzamelen op 28 mei 2021 doen leerlingen uit groep 7 en 8 onderzoek naar waterkwaliteit. Samen met andere basisschoolleerlingen door heel Nederland verzamelen ze data, die gebruikt worden bij een groot onderzoek.

Alle Scholen Verzamelen!

Gezonde rivieren

Door heel Nederland gaan kinderen uit groep 7 en 8 op vrijdag 28 mei 2021 rivieren, kanalen, beekjes en sloten onderzoeken. Op deze manier kunnen we zien hoe het gaat met de gezondheid van ons water. Een gezonde rivier is namelijk het resultaat van een gezonde leefomgeving. Hoe beter het met onze rivieren gaat, hoe beter het met de natuur en omwonenden rond de rivier gaat. Samen zetten we ons in voor gezonde rivieren! 

Scholen die meedoen, ontvangen: 

  • Een interactief webinar van wetenschapper Li An Phoa voor de leerkracht en leerlingen.
  • Een onderzoekskit voor de leerlingen. De kit bevat meetinstrumenten voor ecologische en chemische metingen die gedaan kunnen worden bij een rivier, beekje of sloot in de buurt van de school.
  • Lesboekjes voor de leerlingen.
  • Lesinstructie voor de leerkracht.

Kosten

Meedoen aan Alle Scholen Verzamelen! 2021 is gratis. We vragen deelnemende scholen wel om een aantal samples uit de onderzoekskit terug te sturen naar het lab, zodat de wetenschappers deze kunnen analyseren. De verzendkosten hiervan zijn voor de school. 


Over de organisatie

Alle Scholen Verzamelen! wordt georganiseerd door alle universiteiten van Nederland, via de lokale Wetenschapsknooppunten. Bij de editie van 2020 en 2021 werken we samen met Drinkable Rivers.

Wetenschap & Technologie

Vanaf 2020 is Wetenschap & Technologie een verplicht onderdeel in het curriculum van school. Door mee te doen aan Alle Scholen Verzamelen! maken de leerlingen (verder) kennis met onderzoekend leren en verzamelen ze zelf data met de onderzoekskit voor een echt bestaand onderzoek!

Global Goals

Alle Scholen Verzamelen! 2021 sluit aan bij de doelen voor duurzame ontwikkeling van de VN. Binnen deze Global Goals for Sustainable Development zijn 17 thema’s geformuleerd, waarin doelen zijn vastgesteld voor een duurzamer leven. Het event Alle Scholen verzamelen! sluit aan bij doel 3 Goede gezondheid en welzijn, 4 Kwaliteitsonderwijs, 6 Schoon water en sanitair, 13 Klimaatactie en 14 Leven in water.

Over Citizen Science

Alle Scholen Verzamelen is een citizen science onderzoek, speciaal gericht op kinderen. Dit betekent dat onderzoekers van de universiteit de hulp inschakelen van kinderen uit het hele land, om samen een onderzoeksvraag op te lossen. Zo’n project is alleen een succes als er zo veel mogelijk kinderen meedoen. Want hoe meer kinderen er mee doen, hoe makkelijker je een enorme hoeveelheid informatie kunt verzamelen. Met de resultaten die de kinderen verzamelen dragen ze dus een onmisbaar stukje bij aan belangrijk onderzoek. En al die leerlingen worden dan voor even een echte onderzoeker!