Alle Scholen Verzamelen!

Het programma Alle Scholen Verzamelen wordt jaarlijks georganiseerd door alle Wetenschapsknooppunten in Nederland. Het is een citizen science-project, speciaal gericht op kinderen. Dit betekent dat onderzoekers van de universiteit de hulp inschakelen van kinderen uit het hele land, om samen een onderzoeksvraag op te lossen. Leerlingen in groep 5, 6, 7 en 8 uit heel Nederland verzamelen gezamenlijk data voor echt wetenschappelijk onderzoek.  

Het project is alleen een succes als er zo veel mogelijk kinderen meedoen. Want hoe meer kinderen uit het hele land data verzamelen, hoe makkelijker je een enorme hoeveelheid informatie kunt verzamelen die representatief kan zijn voor Nederland. Met de resultaten die de kinderen verzamelen, dragen ze dus een onmisbaar stukje bij aan een wetenschappelijk onderzoek. En al die leerlingen worden dan voor even een echte onderzoeker!

Meer informatie over Alle Scholen Verzamelen