Wetenschapsknooppunt

Leerlingen in het onderwijs stellen spannende vragen om de wereld te ontdekken en te begrijpen

Het Wetenschapsknooppunt is hèt loket voor voortgezet onderwijs, basisonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. We verbinden scholen, lerarenopleidingen, Universiteitsmuseum en wetenschappers met elkaar. Door samen te werken wordt talentenontwikkeling in het onderwijs gestimuleerd, wordt wetenschappelijk onderzoek toegankelijker voor het onderwijs en ontstaat er meer wetenschapscommunicatie gericht op het onderwijs.

Het Wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht werkt samen met basisscholen, Pabo’s, Universiteitsmuseum en faculteiten om wetenschap en basisonderwijs duurzaam met elkaar te verbinden. Door deze samenwerking wordt talentenontwikkeling in het basisonderwijs gestimuleerd, wordt wetenschappelijk onderzoek toegankelijker voor het basisonderwijs en ontstaat er meer wetenschapscommunicatie gericht op het basisonderwijs.

Doelstellingen

Talenten ontdekken en ontwikkelen bij leerlingen in het basisonderwijs
Wetenschappelijk onderzoek toegankelijker maken voor het basisonderwijs
Expertise op gebied van wetenschapscommunicatie voor het basisonderwijs ontwikkelen

Stimuleringsbijdrage KNAW

De Universiteit Utrecht heeft een stimuleringsbijdrage van ruim 450.000 euro gekregen voor de voortzetting van het Wetenschapsknooppunt Utrecht. Met deze bijdrage van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) kan het programma en verder worden uitgebreid.

Lees het volledige bericht >  

Lees meer over het Wetenschapsknooppunt in de jaarverslagen 'Een jaar in woord en beeld 2012' van het Kenniscentrum Talentontwikkeling Wetenschap & Techniek en 'Een jaar in woord en beeld 2011'.

 

Stuurgroep WKUU

Drs. Monique Mourits, directeur Universiteitsmuseum Utrecht
Drs. Wichert Duijvendak, directeur Pabo’s hogeschool van Utrecht en Alpo (academische Pabo Universiteit Utrecht)
Drs. Eric van Dorp, bestuur Stichting Primair Onderwijs Utrecht
Prof. Dr. Harrie Eijkelhof, Vice decaan Bèta faculteit Universiteit Utrecht

Projectmanager van het WKUU is Maarten Reichwein.

 

Samenwerkingspartners

Het WKUU werkt samen met de volgende scholen:

Vindplaatsscholen excellentie wetenschap en techniek:

De Evenaar Nieuwegein
Daltonschool Rijnsweerd Utrecht
De Twijn Utrecht
De Parkschool Utrecht
Kinderopvang Baarn
De Ontdekkingsreis Doorn
De Klokbeker in Ermelo

Professionaliseringsscholen excellentie wetenschap en techniek

De Da Costa school Hoograven
De Parkschool Utrecht
De Kameleon Utrecht
De Krullevaar Utrecht
Jenaplanschool de Werf Huizen
Jenaplanschool Wittevrouwen Utrecht
Leonardogroep De Spits Utrecht
Leonardogroep De Achtbaan Utrecht

 

Contactgegevens WKUU

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wilt u samenwerken met het Wetenschapsknooppunt? Neem dan vooral contact op met ons. 

E: wetenschapsknooppunt@uu.nl
W: www.uu.nl/wetenschapsknooppunt
[twitter] @wkuu_Utrecht

Maarten Reichwein (projectmanager WKUU)
Lange Nieuwstraat 106
3512 PN Utrecht
T: (030) 253 3717
M: 06 24 781 927
E: m.reichwein@uu.nl