Social Change Approaches

Samenlevingen worden geconfronteerd met meerdere en onderling samenhangende maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering en duurzaamheid, ongelijkheid in gezondheid en welzijn, het combineren van werk en zorg, en sociale cohesie en diversiteit. Effectieve benaderingen zijn nodig om deze uitdagingen te pareren.

Wat hield de samenwerking in? 

In de cursus ‘Social Change Approaches’ worden studenten in het masterprogramma ‘Social Challenges, Interventions and Policies’ getraind in het ontwerpen van benaderingen om deze uitdagingen aan te pakken, de effectiviteit te evalueren, en de implementatie ervan te plannen, waarbij samengewerkt wordt met stakeholders.

Studenten werkten onder andere aan vraagstukken die ingediend waren door het Rode Kruis, district Gooi & Utrecht. Zo deed een studententeam onderzoek naar wat jonge vrijwilligers beweegt en hoe ze aangetrokken kunnen worden. Een ander studententeam gaf advies over het meten van diversiteit en inclusie binnen de organisatie. 

Doel van samenwerking in het onderwijs

Maatschappelijke vraagstukken laten zich vaak niet eenvoudig oplossen. Door tijdens deze cursus aan de slag te gaan met problemen uit de praktijk, krijgen studenten inzicht in de complexiteit hiervan. Studenten kunnen hun kennis toepassen, oplossingen ontwerpen die aansluiten bij echte behoeften en uitdagingen, en leren hoe ze hun ideeën effectief kunnen implementeren in de samenleving. Voor stakeholders biedt deze samenwerking de kans om te profiteren van nieuwe perspectieven en frisse ideeën van studenten. Het doel is om tot innovatieve oplossingen te komen die daadwerkelijk impact hebben op de samenleving.

Het advies van de studenten geeft ons een goede start om met het vraagstuk aan de slag te gaan.

Cecilia Wout, Coördinator Vrijwilligersmanagement - Rode Kruis district Gooi & Utrecht
Het woord 'change' in neon letters

(Beoogd) resultaat

De studententeams leveren eindproducten die relevant zijn voor de organisaties waar ze mee samenwerken. Deze eindproducten kunnen in elke gewenste vorm zijn, zoals een beschrijving van een interventie die ze hebben gedaan, een evaluatierapport, een implementatieplan, maar ook een webinar, workshop of presentatie, of creatiever, zoals een theaterstuk of een fototentoonstelling.

Samenwerkende partij namens UU

Studenten uit de cursus: Social Change Approaches

Samenwerkende externe partij

In deze cursus werken studenten en docenten samen met verschillende organisaties. Zo werd er onder andere samengewerkt met het Rode Kruis, Stichting Nederlands Veteranen Instituut en Gemeente Edam-Volendam.