Meet the Makers

Het Meet the Makers-programma heeft tot doel ontmoetingen en gesprekken te faciliteren tussen academische onderzoekers en studenten, en makers - d.w.z. kunstenaars, curatoren, dramaturgen, ontwerpers of andere creatieve beoefenaars en professionals binnen het bredere veld van kunst en cultuur.

Wat hield de samenwerking in?

Deze samenwerking faciliteert bijeenkomsten die ongeveer één keer per maand plaatsvinden. In deze meetups komen ongeveer 20 studenten, onderzoekers van de UU en creatieve professionals (kunstenaars, curatoren, ontwerpers, etc.) samen om te bespreken hoe creatieve en artistiek-onderzoekspraktijken en academisch onderzoek elkaar op een productieve manier kunnen ontmoeten. Ook kijken ze hoe ze mogelijk kunnen samenwerken om te reageren op de huidige maatschappelijke en ecologische uitdagingen die processen als technologisering, digitalisering, dataficatie en algoritmisering met zich meebrengen.

Het Nederlands Filmfestival (NFF) wil een platform bieden voor creatieve professionals om dialogen te voeren met studenten en academische onderzoekers, wat zou kunnen bijdragen aan hun mogelijkheden voor bereik en samenwerking. De UU ziet in dit platform potentie voor een discussie tussen creatieve professionals, studenten en academische onderzoekers, ter verrijking van onderwijs en onderzoek, en ter bevordering van doelen van bereik en samenwerking in die domeinen.

Doel van samenwerking in het onderwijs

Het verrijken van de (master)opleidingen met mogelijkheden voor studenten om in gesprek te gaan, een dialoog aan te gaan en mogelijk in de toekomst samen te werken met culturele professionals. Het verrijken van hun inzicht in het culturele veld en hun vermogen tot reflectie op de synergie tussen creatieve praktijken en onderzoekspraktijken. Dit geeft studenten inzicht in en reflectie op de rol van de kunsten in publieke debatten over hedendaagse maatschappelijke uitdagingen. Het is ook een kennisuitwisseling tussen onderzoekers en de artistieke praktijk.

(Beoogd) resultaat

Dit is een doorlopende samenwerking waarin men de (master)programma's wil verrijken met mogelijkheden voor studenten om in gesprek te gaan, een dialoog aan te gaan en mogelijk in de toekomst samen te werken met culturele professionals. Ook willen ze hun begrip van het culturele veld en hun vermogen tot reflectie over de synergie tussen creatieve praktijken en onderzoekspraktijken te verrijken.

Samenwerkende partij namens UU

  • RMA program Media, Art & Performance Studies
  • MA program Arts & Society
  • MA program Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy

Samenwerkende externe partij

Nederlands Film Festival (NFF), afdeling Digitale Cultuur: professionals programma en Storyspace tentoonstelling

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over Meet the Makers? Kijk dan hier voor meer informatie.

Lees de blogs van studenten
Meer informatie