Living Lab: P-Olympos Bio-receptivity

Samenwerking tussen studenten en UU bedrijfsvoering met eigen campus als proeftuin.

Studenten en medewerkers van Vastgoed & Campus hebben samen de schanskorven gevuld met gerecyclede materialen, waaronder puin van de Domtoren. Hiermee hebben ze letterlijk hun steentje bijgedragen aan de bouw van de modulaire, circulaire én energieleverende parkeergarage P-Olympos aan de rand van het Utrecht Science Park.

Wat hield de samenwerking in? 

80 studenten van de faculteit Bètawetenschappen hielpen mee aan het ontwerpen van een onderzoek dat ecosysteemdiensten (zoals mossen) op rotswanden rond parkeergarages bestudeert en ecosysteemsynergieën met omringende vegetatie onderzoekt. Onderzoek en onderwijs kwamen in het eigen gebied van de universiteit samen en er werd onderzocht hoe de aanleg van een nieuw gebouw geïntegreerd kan worden in het bestaande landschap en kan bijdragen aan de lokale biodiversiteit. Vastgoed & Campus (V&C) wilde voor een nieuwe parkeergarage op diverse manieren vernieuwen op het gebied van duurzaamheid. Ook werkten ze graag meer samen met eigen studenten en wetenschappers om V&C projecten meer bij te laten dragen aan verduurzaming van de campus. Voor Van Dom tot Steengoed was het een van de interessante plekken waar ze het Dompuin naartoe hebben gebracht.

Doel van samenwerking in het onderwijs

Voor de Bio-Inspired Innovation studenten was dit lab een kans om in de praktijk onderzoek te verrichten. Ze hebben een middag meegewerkt aan de totstandkoming van de schanskorven die zij zelf gingen onderzoeken. Ook leren studenten in een complexe praktijksituatie hoe vegetatie zich ontwikkelt op verschillende soorten gesteenten.

(Beoogd) resultaat

Een zichtbaar living lab op de eigen campus als continue real-life experiment voor studenten. Deze samenwerking blijft doorlopen. 

Samenwerkende partij namens UU

Faculteit Bètawetenschappen -  MA Bio-Inspired Innovation

Samenwerkende externe partij

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over P-Olympos Bio-receptivity? Kijk dan hier voor meer informatie. 

Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie