Human capital uitdagingen in de zorg

Waarom we studenten hiervoor inschakelen? We hoopten op frisse ideeën, en die hebben we ook gezien en gekregen.

Talloze bedrijven zoeken op dit moment naar nieuw personeel, maar de nood wordt misschien wel het hardst gevoeld in de zorg waar professionals kampen met hoge werkdruk, uitval en een tekort aan nieuwe collega’s. Via de Future of Work hub, kwam de Utrecht Talent Alliantie in contact met studenten sociologie aan de Universiteit Utrecht. Die kregen de opdracht oplossingen te bedenken voor de human capital uitdagingen in de zorg.

Wat hield de samenwerking in?

De studenten volgen het masterprogramma Contemporary Social Problems. In groepjes van ongeveer zes studenten werkten ze zes weken lang samen. Dit vraagstuk moesten ze vanuit de theorie benaderen, dit doen ze in eerste instantie vaak vanuit hun eigen discipline, sociologie, maar we hebben ze ook uitgedaagd om over die grens heen te kijken, bij psychologie, bij human resource management en andere relevante vakgebieden.

Doel van samenwerking in het onderwijs

In dit specifieke geval moesten ze ook echt een product bedenken, dat wetenschappelijk onderbouwen, creatief denken, samenwerken en uiteraard het eindproduct ook goed weten te presenteren aan de opdrachtgever. Die geeft feedback en vervolgens kunnen de studenten daarmee hun plan nog aanscherpen of uitbreiden. Voor studenten is het van belang dat ze als academisch professional ook leren werken met een opdrachtgever uit de maatschappij. De alliantie heeft als taak om vraag en aanbod van werk in de regio Utrecht, beter op elkaar te laten aansluiten. Bijvoorbeeld door mensen te helpen overstappen naar beroepen met tekorten en met groeipotentie. 

Ik heb eerder gewerkt met 'echte' stakeholders, maar elke case is uniek. Zo was ook deze ervaring erg interessant en vooral uitdagend!

Jill van Hennik, masterstudent

(Beoogd) resultaat

De studenten hadden bedacht dat nieuwe medewerkers een “soft landing” nodig hadden: betere opvang door collega’s, een beter inwerkproces, een realistisch verwachtingspatroon van de baan, meer aandacht voor dit alles. Dat was een heel goed idee en de oplossingsrichting was goed doordacht. Ze hadden er een bruikbaar boekje voor gemaakt voor een werkgever.

Joyce Oomen, van de Utrecht Talent Alliantie, was sowieso wel onder de indruk van meerdere groepjes studenten. Ze konden professioneel presenteren, kwamen met posters, folders, boekjes en heldere uitleg. Ze hadden de vraag grondig aangepakt. Ze heeft één of twee van de ideeën uit dit project onder de aandacht gebracht van werkgeversvereniging Utrechtzorg. Volgens haar zijn er natuurlijk altijd punten die beter kunnen; studenten bedenken soms hele mooie plannen: maar wat kost het om uit te voeren? Gaat dit niet ten koste van de productiviteit van medewerkers? Ondanks dat is ze zeker blij met de resultaten uit dit project.

Samenwerkende partij namens UU

Masterstudenten van het masterprogramma Contemporary Social Problems.

Samenwerkende externe partij

Utrecht Talent Alliantie.