Hoe studenten, docenten en de samenleving van elkaar kunnen leren voor een duurzame toekomst

Nieuwe perspectieven: Het is inspirerend en leuk om frisse input te krijgen van jongere mensen met een andere achtergrond dan de onze.

De samenleving staat voor een groot aantal complexe uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, die nieuwe manieren van denken en doen vereisen. Dit geldt ook voor universiteiten, die zich moeten aanpassen aan en het voortouw moeten nemen bij de aanpak van wereldwijde veranderingen, ongelijkheid en een onzekere toekomst.

Wat hield de samenwerking in?

Laatstejaars bachelorstudenten van het programma Global Sustainability aan de Universiteit Utrecht en nemen deel aan het vak deel The Consultancy Project. Tijdens dit vak onderzoeken en beantwoorden ze in groepen een vraag die door een medewerker van een externe organisatie wordt gesteld. Deze keer waren dat de vragen van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Maacq Oase en Wij.land.

Doel van samenwerking in het onderwijs

Waarom willen deze uiteenlopende organisaties eigenlijk met studenten werken? Kort gezegd: nieuwe perspectieven, zegt Lotte Holterman, van Maacq Oase. Het is inspirerend en leuk om frisse input te krijgen van jongere mensen met een andere achtergrond dan de onze. Vincent de Leijster, van Wij.land, is het daarmee eens. We voelden ons aangetrokken om met studenten te werken vanwege hun diversiteit aan interesses en opleidingsachtergronden, maar vooral ook hun enthousiasme. Deze generatie studenten heeft heel wat te verwerken, vervolgt Holterman. Ze zijn opgegroeid in een ongelooflijk ingewikkelde tijd met veel verschillende maatschappelijke en ecologische vraagstukken. We merken een groot bewustzijn over deze zaken en tegelijkertijd veel energie en doorzettingsvermogen om er iets aan te doen. Wij denken dat het van groot belang en van grote waarde is om deze generatie te betrekken bij het ontwikkelen van oplossingen voor de vraagstukken waar we voor staan.

Ook had iedere organisatie een eigen doel voor ogen, wat ze wilden bereiken door het vraagstuk aan studenten voor te leggen:

Het is soms moeilijk om micro-managing los te laten, maar meestal leveren de studenten geweldig werk als je ze het vertrouwen en de ruimte geeft die ze nodig hebben.

Jeroen Heemsbergen, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

(Beoogd) resultaat

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug kreeg van hun groep studenten het advies om een integrale startpuntenkaart te ontwikkelen, die bezoekers stimuleert om met andere middelen te reizen dan met de auto, of om te parkeren op aangewezen plekken buiten de natuur. Dit advies nemen we mee in een internationaal EU-projectvoorstel over duurzame mobiliteit binnen natuurgebieden, aldus Heemsbergen.

Voor Maacq Oase heeft het onderzoek van de studenten het project naar een hoger niveau getild, maar ook gewezen op de complicaties waar ze rekening mee moeten houden. We hebben een solide meerjarenplan kunnen maken om Maacq Oase van de grond te krijgen - of eigenlijk op de grond, zegt Holterman. Het idee is om een fonds op te nemen waarbij de winst wordt gebruikt om nog meer wetenschappelijk onderzoek en ecologische projecten te financieren.

Bij Wij.land zijn ze ook tevreden met het resultaat. Door met de studenten en de boeren in het veld te zijn en onze inzichten vanuit verschillende invalshoeken te delen, denk ik dat alle betrokkenen nieuwe dingen hebben geleerd zegt De Leijster.

Samenwerkende partij namens UU

Laatstejaars bachelorstudenten van het programma Global Sustainability

Samenwerkende externe partij

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Maacq Oase en Wij.land.