Heritage Storytelling

Film als medium voor de analyse van de taal en (zelf)representatie van Italiaanse migranten van de eerste generatie in Nederland
Het was interessant om een cursus te volgen waarin we wat anders deden dan 'standaard.'

In de verdiepende cursus "Migrazioni al plurale" zijn studenten aan de slag gegaan met het maken van video's om de oudere generatie Italiaanse migranten hun migratiegeschiedenis te laten verwoorden met de beelden en de talen waarmee zij zich identificeren.

Wat hield de samenwerking in?

Tijdens één onderwijsblok namen 8 studenten Italiaanse taal en cultuur video-interviews af met Italiaanse migranten van de eerste generatie in Utrecht. Patronato ACLI Utrecht heeft geholpen bij het contacteren van personen voor de interviews en heeft de studenten een workshop video maken, door Vincenzo Toscani, aangeboden. De ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) had in 2020-21 als speciaal aandachtspunt om een manier te vinden om de oudere leden die, met name degene die tijdens de coronacrisis, geïsoleerd dreigden te raken, bij de gemeenschap te betrekken. 

De verdiepende cursus "Migrazioni al plurale" van de studie Italiaanse taal en cultuur beoogde video bood een mooie methode om deze oudere generatie hun migratiegeschiedenis te laten verwoorden met de beelden en de talen waarmee zij zich identificeren. Op deze manier kon deze sociale groep zichtbaar worden gemaakt en kon zij haar in termen van taal en cultuur delen met een jongere generatie studenten en met de migranten binnen en buiten hun community. Deze realiteit kreeg concreet vorm in de volkstuinen in Lunetten, de locatie die is uitgezocht voor het opnemen van de interviews, aangezien enkele van de Italiaanse migranten daar actief waren.

Doel van samenwerking in het onderwijs

De studenten de gelegenheid geven om zich verder te verdiepen in de door hen ontwikkelde theoretische expertise op het gebied van Italiaanse taalkunde en cultuur en de studenten bewust maken van hun rol en verantwoordelijkheid in de maatschappij en leren hoe zij hun kennis en vaardigheden voor concrete, maatschappelijk relevante vraagstukken kunnen inzetten. 

Via de praktijkervaring van "storytelling", interviewen en video maken, kunnen de studenten direct kennis maken met een voor hen tot dan toe onbekende migrantengemeenschap. Ze kunnen bovendien hun theoretische kennis van de Italiaanse taal en cultuur verbinden met de materialiteit van persoonlijke geschiedenissen.

Ik vond het interessant om door middel van een cursus van de universiteit in contact te zijn met de Italiaanse migranten. Ik zou het aanbevelen aan medestudenten.

(Beoogd) resultaat

Uiteindelijk zijn er vier video-interviews gemaakt door 4 koppels van studenten. De resultaten zijn te zien op de website van het project. De studenten hebben bovendien een paper geschreven over taalkundige aspecten van de video's. De video's zijn gepresenteerd in het centrum van de ACLI in Utrecht en gedeeld met de gemeenschap via sociale media. De samenwerking met de ACLI, en ook de workshop verhalen vertellen die verzorgd is door Stichting "De Voorkamer", zijn zo goed bevallen dat deze partners weer zijn ingezet voor een vervolgproject in "Migrazioni al plurale", waarvoor opnieuw een CEL-subsidie is verkregen in 2021. Migratie is zowel cultureel als taalkundig een zeer relevant vraagstuk dat de docenten in staat stelt om hun cursus op een voor studenten uitdagende wijze te verbinden met de actualiteit.

Samenwerkende partij namens UU

Bachelor Italiaanse taal en cultuur.

Samenwerkende externe partij

Patronato ACLI Utrecht.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over Heritage Storytelling? Kijk dan hier voor meer informatie.

Zie hier de video-interviews van de studenten
Meer informatie