Food4Health and Safety challenge

We voelde ook het enthousiasme van de studenten, dat geeft energie.

De Alliantie en beide ministeries zagen een unieke kans om een complementaire samenwerking op te zetten. De huidige faciliteiten (De Mobiele Satelliet Keuken), om soldaten te voorzien van voedsel in het veld was aan vernieuwing toe. Er was behoefte om een innovatieve en creatieve exploratie te doen om verschillende aspecten te verkennen voor het ontwikkelen van een nieuw concept, van voedsel hygiëne en -veiligheid tot aan duurzame energie en logistiek.

Wat hield de samenwerking in? 

In deze challenge ontwierpen 68 multidiciplinaire studenten gedurende een semester oplossingen voor een nieuwe mobiele satelliet keuken voor soldaten op missie, met het uitganspunt dat deze duurzaam, gezond en naar tevredenheid van de soldaten moest zijn. Het ministerie van Defensie gaf aan dat ze meerwaarde zagen studenten van de TU/e, UU en WUR te vragen een nieuw voedselconcept te ontwikkelen omdat zij vanuit andere perspectieven verkennen, onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen t.o.v. de experts bij Defensie. Juist de creatieve en innovatieve mindsets van de studenten werd gezien als toegevoegde waarde om tot een 'state-of-the-art' oplossing te komen.

Doel van samenwerking in het onderwijs

Studenten hebben inzicht gekregen en kunnen ervaren hoe je ontwerpgericht exploratief oplossingen kunt ontwikkelen door samen te werken in een team. Een belangrijke meerwaarde is dat studenten ervaren dat kennis in een multi-disciplinaire context moet worden vergaard om innovatieve oplossingen te ontwikkelen.

De Alliantie biedt challenges aan om studenten de kans te bieden persoonlijke en professionele competenties te laten ontwikkelen die nodig zijn voor hun toekomstige professionele leven. Om studenten hier op voor te bereiden is het van belang een authentieke leeromgeving aan te bieden waarin ze multi complexe problemen kunnen oplossen d.m.v interdisciplinair samen te werken en onderzoek te doen in samenwerking met externe stakeholders om in co-creatie een innovatieve oplossing te ontwikkelen. 

Ik was over het algemeen positief verrast ook door de verslaglegging en de onderbouwing in de eindrapporten. Mooi om de ontwikkeling te zien van studenten.

Ministerie van Defensie

(Beoogd) resultaat

Tien teams hebben elk een concept ontwikkeld en gepitcht voor een panel bestaande uit experts en de opdrachtgever. De opdrachtgever gaf aan dat onderdelen van verschillende concepten zeer interessant waren en nieuwe inzichten gaven.

Samenwerkende partij namens UU

Alliantie EWUU. Dit was toegankelijk voor alle 3e jaars bachelor en master studenten.

Samenwerkende externe partij

  • Ministerie Defensie  
  • Opleidings- en Trainingscommando (OTCO)
  • Ministerie Economische Zaken en Klimaat
  • Talentenprogramma “Verzilver je talent” 

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over de Food4Health and Safety Challenge? 

Kijk dan hier