Dutch Dairy Challenge

Het idee moet uiteraard onder de streep ook financieel van waarde zijn voor de melkveehouder

De alliantie Eindhoven University of Technology (TU/e), Wageningen University & Research (WUR), Universiteit Utrecht (UU) en Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) werkt de komende jaren met verschillende partners binnen de overheid en het bedrijfsleven samen in de Dutch Dairy Challenge. Ambitie is om studenten van de vier instellingen te koppelen aan melkveebedrijven in heel Nederland en samen te werken met de boeren aan innovaties in deze sector.

Wat hield de samenwerking in? 

'Hoe gaan we er voor zorgen dat we in 2050 nog steeds koeien houden én van koeien houden?' Die vraag stond centraal in de pilot-editie van de Dutch Dairy Challenge in de regio Noord-Limburg/Oost-Brabant. Negen melkveehouders en hun teams namen deel aan het 100-dagen innovatieprogramma en presenteerden hun plannen in het kader van 'Houden van koeien in 2050' tijdens de finale op 13 juli aan de jury. In de cursus konden studenten aanschuiven om een innovatief idee van een melkveehouder tot werkelijkheid te brengen. Studenten Diergeneeskunde zijn samen met studenten van de Wageningen University and Research (WUR) en de HAS Hogeschool aangeschoven bij deze teams. 

Doel van samenwerking in het onderwijs

In interdisciplinaire teams en in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven gaan ze aan de slag met de vraag: ‘Hoe gaan we er voor zorgen dat we in 2050 nog steeds koeien houden én van koeien houden?' De Utrechtse diergeneeskunde studenten hebben het academisch perspectief toegevoegd, en konden tegelijk leren over innovatie, design thinking en de mogelijke impact hiervan op een boerenbedrijf. Studenten krijgen de kans om met melkveehouders mee te denken aan de toekomst van de melkveehouderij in Nederland. Door aan oplossingen mee te werken, creëren studenten al tijdens hun studie impact en verwerven ze vaardigheden die later van pas kunnen komen. Er zijn mooie connecties met de opleidingen Dierenwetenschappen aan WUR en Diergeneeskunde aan UU. Met de technologische innovaties vanuit Innovation Space aan de TU/e en de bijdragen aan gezondheid door geneeskunde aan UMCU kunnen we ook onverwachte connecties leggen. En natuurlijk ook voor alle andere disciplines kan deze challenge ontzettend leerzaam zijn

Van verbreding van het huidige verdienmodel tot echt vernieuwende sector-overstijgende plannen. Ook zagen we verschillende ideeën voorbij komen die bijdragen aan oplossingen voor emissie- en stikstofproblematiek en ambities om de brug tussen boer en burger te slaan.

Erik Koldewey van Courage

(Beoogd) resultaat

Onder het motto “Koeien houden en van koeien houden in 2050” werkten de teams aan duurzame oplossingen voor de toekomst van de melkveehouderij in Nederland. Alle melkveehouders hadden in aanloop naar de finale, op 13 juli, een video gemaakt over hun idee. Vervolgens mochten zij één voor één het podium op om vragen van de jury te beantwoorden. De jury was onder de indruk van alle persoonlijke, passievolle en authentieke verhalen. De jury heeft melkveehouder Kees Peeters uit Kessel met zijn idee ‘met hooi betere melk’ als winnaar verkozen. Peeters streeft naar een hogere gezondheid en daardoor langere levensduur voor zijn koeien door het voeren van hooi van eigen bodem.

Samenwerkende partij namens UU

Alliantie EWUU. Dit is toegankelijk voor alle bachelor en master studenten.

Samenwerkende externe partij

  • Imagro 
  • Rabobank 
  • Friesland Campina 
  • Courage 
  • Ministerie Landbouw, Natuur en Voedsel 

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over de Dutch Dairy Challenge?

Kijk dan hier