Covid challenge

"Open een raam, zo gedaan"

De gemeente Utrecht was op zoek naar creatieve niet restrictieve manieren om de negatieve impact van Covid-19 op het leven van inwoners te minimaliseren. Door dit vraagstuk in te brengen bij de alliantie, kreeg de gemeente Utrecht de mogelijkheid studenten teams oplossingen te zoeken met verschillende invalshoeken. Dit gaf oplossingen met zowel sociologische, psychologische als geneeskundige aspecten.

Wat hield de samenwerking in? 

Studenten werkten binnen een cursus aan ideeën om de kwaliteit van leven van de inwoners van de gemeente Utrecht te vergroten ondanks de corona maatregelen. De cursus liep van 19 april 2021 tot 11 juni 2021, waarbij de studenten 12 uur per week met de challenge bezig waren. Hierbij werkten ze in teams samen aan een oplossing, onder begeleiding van een coach. De cursus stond open voor alle derdejaars bachelorstudenten en alle masterstudenten van alle verschillende disciplines en achtergronden binnen TU/e, WUR, UU and UMC Utrecht. 

Doel van samenwerking in het onderwijs

Ze werkten in multi-disciplinaire teams, om zo over de grenzen van disciplines heen gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. De studententeams worden begeleid door experts in het veld, zoals epidemologen, beleidsmakers, sociologen en economen en door coaches, die het proces ondersteunen. Via challenge-based learning werken studenten aan authentieke complexe maatschappelijke problemen. Studenten leren life skills en creëren impact. 

Voor mij was het ook een enorm leerzaam proces, met name door zelf ook te reflecteren en de studenten hierin mee te nemen. Ik gun iedereen het meedoen als student of opdrachtgever aan een challenge van de EWUU. Met recht een rijke leeromgeving.

Tamara Rosenbach van de Gemeente Utrecht

(Beoogd) resultaat

Aan het einde van de cursus presenteerden de studententeams hun ideeën en oplossingen. De gemeente Utrecht beoordeelde de concepten in relatie tot het beleid en de visie van de gemeente op de Covid maatregelen. Met het winnende team (slogan “open een raam, zo gedaan”) is de gemeente na de challenge in gesprek gegaan over mogelijke uitwerking van het voorstel. In april 2022 starten met studenten van de Hogeschool Utrecht (HU) met een verdere uitwerking van de suggestie van het winnende team.

Samenwerkende partij namens UU

Alliantie EWUU. Dit is toegankelijk voor alle 3e jaars bachelor en master studenten.

Samenwerkende externe partij

Gemeente Utrecht

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over de Covid challenge? Kijk dan hier voor meer informatie. 

Meer informatie