Actieleren met impact samen met wijkpartners uit Utrecht

Ik krijg energie van het samenwerken met studenten; alleen al het samen nadenken en brainstormen breekt iets open.

Wijkpartners vinden het vaak interessant om met studenten en docenten samen te werken vanwege de frisse blik die van buiten wordt ingebracht. Dit geeft hen vaak een ander perspectief op een vraagstuk waar zij zich al langer mee bezighouden.

Wat hield de samenwerking in?

In een tijdsbestek van 10 weken werken 10 tot 35 studenten en docenten samen met wijkpartners uit Utrecht zoals welzijnsorganisaties, sociale ondernemingen en buurtinitiatieven aan vragen die door de wijkpartners zijn ingebracht.

Voorbeelden van vraagstukken waaraan in het verleden gewerkt is zijn:

  • versterken van de culturele en maatschappelijke rol van het buurttheater bij buurtgerichte sociale innovaties,
  • verbeteren van de dienstverlening van de bibliotheek,
  • verhogen van de geletterdheid van bewoners in samenwerking met Het Leesoffensief Utrecht,
  • verbeteren van de kwaliteitszorg van taalcafé's voor nieuwkomers,
  • werken aan de continuiteit van zwemlessen aan nieuwkomers,
  • bespreekbaar maken van discriminatie van stage studenten in samenwerking met Artikel1,
  • verbinding maken tussen scholen en buurthuis

In co-creatie met de wijkpartner proberen studenten duurzame verandering tot stand te brengen. Er wordt gewerkt in de vorm van participerend actie-onderzoek, waarin interventies worden afgewisseld met fasen van reflectie, onderzoek en beschouwing.

Doel van samenwerking in het onderwijs

Het doel van de samenwerking tussen studenten, docenten en wijkpartners is om allen van en met elkaar te leren. Er is sprake van wederkerigheid en tot wederzijds strekkend voordeel. Een belangrijk deel van dit leren is het omgaan met de discomfort van onzekerheid en ambiguïteit en het waarderen van ervaringsexpertise.

Het was erg fijn dat je als student zoveel vrijheid kreeg voor het structureren van je eigen leerproces. Er was veel ruimte voor reflectie, wat voor een verrijking zorgde.

Oud-deelnemer cursus "Actieleren met impact"

(Beoogd) resultaat

Studenten en docenten werken samen met lokale wijkpartners aan het creëren van duurzame oplossingen voor een door een lokale organisatie en/of bewoners ervaren probleem of kans. Samen werken ze aan een concrete verandering die, hoe klein ook, de wijk beoogt een beetje mooier te maken. 

Wijkpartners vinden het vaak interessant om met studenten en docenten samen te werken vanwege de frisse blik die van buiten wordt ingebracht. Dit geeft hen vaak een ander perspectief op een vraagstuk waar zij zich al langer mee bezighouden. Ook biedt de samenwerking met de studenten de partners een focus op het vraagstuk en daarmee snelheid in het veranderingsproces. Het feit dat iedereen in een lerende positie is en iedereen van elkaar leert geeft een ieder energie.

Studenten vinden het vaak inspirerend om van betekenis te zijn voor de maatschappij door daar daadwerkelijk verandering in te bewerkstelligen.In deze cursus krijgen studenten de kans om daadwerkelijk te acteren in het maatschappelijk krachtenveld en te ervaren hoe complex dat kan zijn. Ze worden zich meer bewust van onderliggende impliciete aannames van hun handelen, en leren die bij zichzelf en anderen meer te bevragen.

Samenwerkende partij namens UU

Studenten uit de keuzecursus: Actieleren met impact

Samenwerkende externe partij

In deze cursus werken studenten en docenten samen met partners uit de verschillende wijken van Utrecht. Zo is er in het verleden gewerkt met welzijnsorganisaties, sociale ondernemingen, buurtinitiatieven en maatschappelijke organisaties uit Overvecht, Kanaleneiland, Lombok en Sterrenwijk.