Platform Onbeperkt Studeren

Platform Onbeperkt Studeren - Voor en Door studenten met een functiebeperking (fotograaf: Erik Kottier)
Platform Onbeperkt Studeren, winnaars studentenprijs Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdienste. Foto door Erik Kottier.

Het Platform Onbeperkt Studeren is de winnaar van de prijs Bijzondere Maatschappelijke Verdienste 2018 van de Universiteit Utrecht.

De grote variëteit aan ideeën en activiteiten levert een belangrijke bijdrage aan een meer diverse en inclusieve Universiteit Utrecht.

Jury studentenprijzen

Toen uit een enquête door student-onderzoekers bleek dat er veel behoefte was aan een laagdrempelige plek waar studenten met een functiebeperking terecht kunnen voor hulp en advies, besloten de student-onderzoekers zelf het Platform Onbeperkt Studeren op te richten. Het platform bestaat onder meer uit Sophia Bats, Macy Jane Bouwhuizen, Annemarijn Douwes-De Groot, Richard Horenberg, Eline Kruithof, Denise Langreder, Soete Meertens en Britt ten Bergen. Hun activiteiten betreffen verschillende fasen van een studentenleven: van open dag en instroom tot en met verbetering van de toegankelijkheid tot stages en het toekomstig werkveld.

In de laudatio (pdf) geeft de jury aan geraakt te zijn door de bevlogenheid, vindingrijkheid, betrokkenheid en het doorzettingsvermogen van de pioniers van het Platform Onbeperkt Studeren. Zij laten aan andere studenten zien hoe inspirerend en activerend studeren kan zijn.

Wat de jury ook aanspreekt is dat het platform al vrij snel een vaste plaats heeft verworven binnen de universiteit. Niet alleen uit de enquête, maar ook uit het platform zelf komen genoeg ideeën om nog jaren vooruit te kunnen en zo een meer inclusieve en diverse universiteit mede te realiseren. Het Platform heeft de potentie om uit te groeien tot een waardevolle denktank voor studenten, docenten, beleidsmakers en het college van bestuur.

Meer weten over deze of andere studentenprijzen?
Bekijk dan uu.nl/studentenprijzen.