Teaching Fellow Manon Kluijtmans

“Ik vind het primair een taak van de teaching fellows om bij te dragen aan onderwijsvernieuwing, aan kennisvermeerdering over onderwijs en aan het debat daarover. Als teaching fellow verkeer je in de gelukkige omstandigheid om dat breder te doen dan binnen alleen je eigen onderwijs. In het verleden heb al veel onderwijs mogen ontwerpen en ontwikkelen, maar nu kan ik daar ook collega’s uit heel andere opleidingen in proberen mee te nemen.

'Bruggenbouwers tussen wetenschap en praktijk opleiden'

Mijn project ‘Leren op en over grenzen’  gaat over de vraag hoe we bruggenbouwers kunnen opleiden tussen verschillende contexten, in het bijzonder tussen wetenschap en praktijk. Ik was daarmee al bezig voor de zorgverlening, dus hoe we mensen moeten opleiden die zorg en onderzoek met elkaar verbinden. Als  teaching fellow hoop ik dit onderwerp te kunnen uitbreiden tot een meer algemene versterking van interdisciplinair onderwijs .

Zo heb ik met collega’s uit diverse faculteiten een workshop georganiseerd bij een bijeenkomst van de universiteit over interdisciplinair onderwijs. Met twee andere collega’s hebben we net geld toegewezen gekregen om binnen het  focusgebied ‘professional performance’ een symposium te organiseren over ‘boundary crossing’. Daarnaast ben ik mede-aanvrager van een project omtrent ‘Leven Lang Leren’, ook over  de vraag hoe we onderwijs zo inrichten dat leren plaatsvindt over de grens van theorie en praktijk heen.

Ik wil graag mijn eigen kennis, ervaring  en enthousiasme over onderwijs overdragen aan anderen, bij voorkeur in samenwerking met anderen, want  ideeënuitwisseling met collega’s inspireert me zeer. Ik hoop zo te kunnen bijdragen aan het opleiden van studenten die een belangrijke, maatschappelijke rol gaan spelen en daarbij dan in staat zijn om over grenzen heen te kijken en om samen te werken.”

Manon Kluijtmans is een van zeven in 2015 benoemde Teaching Fellows.