Talentvolle student: Rhea van der Dong

Ik heb een rotsvast ideaal: goed onderwijs voor iedereen.
Rhea van der Dong, masterstudent Bestuur en Beleid en voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).
Rhea van der Dong

Bliksemcarrière universitaire medezeggenschap

In haar eerste studiejaar Taal en Cultuurstudies werd Rhea van der Dong (23) gevraagd mee te doen aan een studentenpanel voor de onderwijsvisitatie. Dat beviel zo goed dat ze een bliksemcarrière universitaire medezeggenschap doorliep. Van faculteitsraad naar universiteitsraad en daarna studentlid in de begeleidingscommissie van het Strategisch Plan. Nu is ze voorzitter van de landelijke studentenorganisatie Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). “Het was nooit een bewuste overstap, maar ik heb een rotsvast ideaal dat goed onderwijs voor iedereen heel belangrijk is. Daar wil ik me voor inzetten.”

Besluitvormingsproces

Ondertussen rondt ze de master Bestuur en Beleid af. “Eerst ging mijn hart sneller kloppen voor talen en cultuur. Nu vind ik het bestuurlijke proces en hoe je tot besluiten komt interessant.” Bij het ISO wil ze er vooral voor zorgen dat alle studenten profiteren van het geld dat vrijkomt via het leenstelsel. “Het zijn spannende tijden.”

Trots op: Onze inzet voor de verhoging van de bestuursbeurzen en een notitie studentbetrokkenheid waardoor we uitgenodigd werden door de minister. Ambitie: Maatschappelijke impact hebben door bij te dragen aan het verbeteren van het onderwijs. Inspiratiebron: Het klasje in Nepal waar ik vrijwilligerswerk deed. Daar ervaarde ik het belang van onderwijs. Guilty pleasure: Een avondje RTL 5, met een zak chips kijken naar programma's als Temptation island.

Lees meer portretten van talentvolle Utrechtse studenten.