Summerschool Junior week 2

Maandag 29 juli t/m donderdag 1 augustus
Botanische Tuinen

In de Botanische Tuinen wordt onderzoek gedaan naar planten. Tijdens het programma ontdekken de kinderen een van de meest uit het oog springende groep planten; de vleesetende planten.

Algemene Sociale Wetenschappen

Hoe kun jij het het best concentreren? Hoe herken je nepnieuws? Kun je zien of iemand liegt? Hebben vooroordelen gevolgen voor de keuzes die je maakt? Bij het programma van Algemene Sociale Wetenschappen (ASW) gaan jullie erachter komen! 

Biologie

Biologie gaat over alles wat leeft. Dat varieert van planten en dieren tot micro-organismen die je niet eens met het blote oog kunt zien. Deze bacteriën zijn overal en leven met elkaar samen zoals mensen dat ook doen. Er zijn dan ook heel veel verschillende soorten bacteriën. In dit programma gaan we zelf grond verzamelen en de biodiversiteit op microbiologisch niveau ontdekken.

Sonnenborgh

In de binnenstad van Utrecht staat de 19e-eeuwse sterrenwacht Sonnenborgh. De kinderen zullen een bezoek brengen aan de sterrenwacht en leren meer over het heelal.

Geschiedenis

Dacht jij dat fake news alleen iets is van deze tijd? In dit programma duiken we in de leugens, manipulatie en vertekeningen van het verleden. Kinderen leren wat propaganda is en welke vorm het kan aannemen. De kinderen zullen verschillende historische bronnen bekijken en gaan ook creatief aan de slag. 

Natuurkunde

Wat is er allemaal nodig om te reizen naar de ruimte en weer terug? Dit wordt onderzocht bij het natuurkundeprogramma! Waar moet een raket aan voldoen en wat is er nou zo anders aan de ruimte dan aan de aarde?

TerInfo: terrorisme bespreken met elkaar

Op televisie en in kranten lees je vaak over terrorisme, maar hoe moeten we omgaan met die vreselijke gebeurtenissen en wat betekenen ze? Tijdens dit programma bespreken we samen op een interactieve en verantwoorde manier de thema’s terrorisme, politiek geweld, polarisatie en radicalisering met elkaar en gaan we actief aan de slag met verschillende casussen.

Universiteitsmuseum Utrecht

Er is een mysterieus pakket met botten bij het museum afgeleverd en niemand weet zeker van wie ze zijn... Wat komen er veel vragen op als je er goed naar kijkt. Tijdens dit programma maken we goede onderzoeksvragen en gaan we op zoek naar antwoorden door het vergelijken van echte botten, foto's van skeletten en determineerschema's. 

Summerschool Junior 2018 Sonnenborgh
Summerschool Junior op bezoek bij Sonnenborgh