Studievoorlichting en open dagen

Studiekiezers kunnen voor informatie over opleidingen en open dagen terecht op de studiekeuzesites van de Universiteit Utrecht.

Bacheloropleidingen

Op de bachelorsite staat alle informatie over mogelijke bacherlopleidingen. Verder kunnen studiekiezers terecht op de open dagen met voorlichtingsrondes en informatiemarkten.

Masteropleidingen

Studiekiezers kunnen alle masteropleidingen vinden op de mastersite. De Master's Open Day biedt met voorlichtingspraatjes en de informatiemarkt de mogelijkheid om meer informatie te krijgen en vragen te stellen aan docenten, studenten, alumni en studieadviseurs.

Meer informatie