Projecten

Vaardigheden voor beginnende studenten (TCS)

In dit project integreren docent-onderzoekers training van vaardigheden voor beginnende studenten in hun specialistisch onderwijs. Studenten leren academisch teksten te lezen, samen te vatten en te annoteren, maar ook deze te vergelijken en daarvan mondeling en schriftelijk verslag te doen. Studenten leren om te gaan met eisen van schrijven over wetenschappelijk onderzoek.

  • Looptijd: 2012-2015
Interdisciplinaire kernvakken LAS

LAS-studenten maken vanaf hun eerste jaar kennis met interdisciplinariteit. Dr. Ria van der Lecq ontwikkelde daarvoor in samenwerking met anderen vier speciale cursussen waarin studenten leren om te gaan met de verschillen en overeenkomsten tussen verschillende wetenschappelijke disciplines. Dit doen ze middels een stappenplan voor interdisciplinair onderzoek. Uiteindelijk zijn de studenten in staat hun bacheloropleiding af te sluiten met een interdisciplinair eindwerkstuk.

SAMEN (TCS)

In dit project koppelt ALIAS, de studievereniging van TCS, studenten aan afgestudeerden. De koppels ontmoeten elkaar enkele malen tijdens een studiejaar en bespreken hoe de opleiding de studenten voorbereidt op verschillende beroepen. Zo ontdekken studenten dat ze onbewust bepaalde vaardigheden verworven hebben, zoals schrijfvaardigheid, flexibiliteit, creativiteit en zelfstandigheid. Hierdoor kunnen ze tijdens en na hun studie bewuste keuzes maken. Bovendien profiteren studenten zo van het netwerk van afgestudeerden.

  • Looptijd: vanaf 2011
Tutoraat en portfolio

De brede bacheloropleidingen LAS en TCS begeleiden studenten via het tutoraat, waarin het portfolio een grote rol speelt. Voor het portfolio maken studenten regelmatig reflectie-opdrachten, bespreken ze hun keuzes en delen ze hun leerervaringen. In het werken aan het portfolio komen de verschillende rollen die een academicus vervult naar voren: onderzoeker, specialist, professional en intellectueel.

Onderzoek naar de academische en persoonlijke ontwikkeling van studenten

Het portfolio is niet alleen een begeleidingsinstrument maar ook, en vooral, een plek waarin de studenten reflecteren op hun academische en persoonlijke ontwikkeling. In 2014 is bij LAS een onderzoek gestart naar de mate waarin LAS-studenten in hun reflecties laten zien dat zij beschikken over 21st century skills, in het bijzonder self-authorship.