Onderwijs

Interdisciplinair onderwijs

De School Liberal Arts biedt vier brede bacheloropleidingen aan: Taal- en cultuurstudies (TCS), Liberal Arts and Sciences (LAS), Kunstmatige intelligentie (KI) en Philosophy, Politics and Economics (PPE). De opleidingen trekken samen jaarlijks zo'n 600 studenten met een brede belangstelling en grote maatschappelijke betrokkenheid. Studenten leren om inzichten uit verschillende disciplines op vruchtbare manier samen te brengen. Dankzij de hoge eisen die deze opleidingen stellen op het vlak van zelfstandigheid en creativiteit, vinden onze studenten hun weg naar succesvolle loopbanen in de wetenschap, het bedrijfsleven, bij NGO’s en de overheid.

Let op: het liberal arts honors college University College Utrecht (UCU) hanteert weliswaar dezelfde onderwijsfilosofie, waarbij interdisciplinariteit hoog in het vaandel staat, maar staat los van de School of Liberal Arts.

Taal- en cultuurstudies

TCS is gestart in 1985 en is daarmee de oudste brede geesteswetenschappelijke opleiding in Nederland. Studenten combineren vakken uit de geesteswetenschappen en doen zo kennis op van talen, media, geschiedenis en kunst. Er is continu aandacht voor de maatschappelijke relevantie van theoretische inzichten uit de taal- en cultuurwetenschappen. Ook oriënteren de studenten zich op verschillende beroepspraktijken. Zo volgen ze een (onderzoeks-)stage en is onderwijs over de praktijk van de geesteswetenschappen verplicht.

Liberal Arts and Sciences

In de opleiding Liberal Arts and Sciences (LAS) maken studenten vanaf 2004 combinaties van alfa-, bèta- en gammavakken. Interdisciplinariteit staat centraal: studenten leren om de inzichten van verschillende vakgebieden te vergelijken en te integreren tot een meer omvattend antwoord op een complexe vraag.

Kunstmatige intelligentie

De opleiding KI is in Utrecht in 1989 gestart, toen nog onder de naam Cognitieve Kunstmatige Intelligentie, en is daarmee de oudste KI-opleiding in Nederland. Studenten combineren inzichten uit verschillende disciplines zoals informatica, logica, psychologie, filosofie en taalkunde. Ze bestuderen en modelleren intelligent gedrag, en leren om een veelheid aan technieken uit de informatica, wiskunde en logica toe te passen om intelligent gedrag na te bootsen. Ook leren ze om te reflecteren op ons denken, en om zulke psychologische en filosofische inzichten toe te passen in hun eigen studie.

Philosophy, Politics and Economics

De Engelstalige opleiding PPE biedt sinds 2018 een kleinschalig en intensief programma voor gemotiveerde en gecommitteerde studenten die begaan zijn met complexe sociale en politieke uitdagingen. Uitgangspunt van het programma is dat het voor het adresseren van zulke uitdagingen nodig is om over disciplinaire, nationale en culturele grenzen heen te stappen. Studenten leren over politiek en economie, en leren ook om vanuit filosofische reflectie en een historisch perspectief kritisch te denken over de toekomst van politieke en economische instituten.