Onderwijs

Een interdisciplinair, zelf ontworpen studieplan

De School Liberal Arts and Sciences biedt twee brede bacheloropleidingen aan: Taal- en cultuurstudies (TCS) en Liberal Arts and Sciences (LAS). De opleidingen trekken samen jaarlijks zo'n 300 studenten met een brede belangstelling en grote maatschappelijke betrokkenheid. Zijn zijn dan ook bereid en in staat om zelf de verantwoordelijkheid voor de invulling van hun studie te nemen. Dankzij de hoge eisen die beide opleidingen stellen op het vlak van zelfstandigheid en creativiteit, vinden onze studenten hun weg naar succesvolle loopbanen in de wetenschap, het bedrijfsleven, bij NGO’s en de overheid.

Let op: het liberal arts honors college University College Utrecht (UCU) hanteert weliswaar dezelfde onderwijsfilosofie, waarbij interdisciplinariteit hoog in het vaandel staat, maar staat los van de School of Liberal Arts.

Taal- en cultuurstudies

TCS is gestart in 1985 en is daarmee de oudste brede geesteswetenschappelijke opleiding in Nederland. Studenten combineren vakken uit de geesteswetenschappen en doen zo kennis op van talen, media, geschiedenis en kunst. Er is continu aandacht voor de maatschappelijke relevantie van theoretische inzichten uit de taal- en cultuurwetenschappen. Ook oriënteren de studenten zich op verschillende beroepspraktijken. Zo volgen ze een (onderzoeks-)stage en is onderwijs over de praktijk van de geesteswetenschappen verplicht.

Liberal Arts and Sciences

In de opleiding Liberal Arts and Sciences (LAS) maken studenten vanaf 2004 combinaties van alfa-, bèta- en gammavakken. Interdisciplinariteit staat centraal: studenten leren om de inzichten van verschillende vakgebieden te vergelijken en te integreren tot een meer omvattend antwoord op een complexe vraag.