PWS-wedstrijd 2018-2019

In het schooljaar 2018-2019 is voor de vierde keer een PWS-wedstrijd gehouden voor leerlingen in vwo 6. De wedstrijd is een mooie gelegenheid voor leerlingen om te werken aan (het verbeteren van) hun vaardigheid om onderzoek te doen.

De wedstrijden

Elk keer stond een van de strategische thema's (onderzoeksgebieden van onze universiteit) centraal.