Het verbeteren van de aansluiting tussen het voortgezet en het wetenschappelijk onderwijs: dat is waar het Scholennetwerk op gericht is. We organiseren activiteiten waarbij rechtstreeks concact met decanen, docenten en leidinggevenden centraal staat. Ook zijn we er voor leerlingen: we organiseren een profielwerkstukkenwedstrijd en ondersteunen waar mogelijk leerlingen bij vragen over hun profielwerkstuk.