Experiment op basisschool onder leiding van medewerkers van de Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht werkt samen met scholen en andere partners in het onderwijsveld aan goed onderwijs. De universiteit wil hiermee kennis delen en onderwijskwaliteit versterken. Centraal staan talentontwikkeling van leerlingen en professionalisering van docenten, leraren en leidinggevenden.

Centrum voor Onderwijs en Leren

In het Centrum voor Onderwijs en Leren werken alle onderdelen van de universiteit samen die gericht zijn op professionalisering van docenten, ontwikkeling van lesmaterialen en onderzoek van leerprocessen.  

Activiteiten starten in de voorschool en gaan door de hele onderwijsketen heen: van primair naar voortgezet onderwijs om te eindigen in het hoger onderwijs.

Scholen en leerlingen

De Universiteit Utrecht organiseert activiteiten in samenwerking met scholen: voor leraren, decanen en schoolleiders. Doel is het uitwisselen van informatie, kennis en expertise. Ook voor leerlingen heeft de universiteit een interessant aanbod.

Studievoorlichting

Uitgebreide informatie over studiekeuze, voorlichtingsactiviteiten, bacheloropleidingen en masterprogramma's is te vinden op de bachelorsite en op de mastersite.