Terugblik PO Conferentie 2021

Op woensdag 3 februari 2021 was de tweede PO Conferentie Regio Utrecht voor leraren, pabo-docenten, schoolleiders en onderzoekers. Tijdens deze online conferentie werden de laatste inzichten gedeeld uit onderzoek van kennisinstellingen en scholen.

In deze terugblik kun je de keynote nog eens terugkijken of doorsturen, kun je de take-home messages lezen van de workshops en een filmpje bekijken over het Robowijs project.

Keynote: Onderzoek doen naar vraaggestuurd leren

Harry Stokhof

Als leerkracht kun je tegen praktische uitdagingen aanlopen waar je zelf niet één twee drie een passend antwoord voor hebt. Een voorbeeld van zo’n uitdaging is het vormgeven aan vraaggestuurd onderwijs. Veel leerkrachten zouden graag de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen willen inzetten om wereldoriëntatie door eigen leervragen te laten leren, maar hoe doe je dat?

Ook Harry Stokhof was in 2002 als basisschoolleerkracht op zoek naar handvatten voor het begeleiden van leervragen van leerlingen. Maar hij ontdekte dat de praktische kennis die hij zocht niet zo maar uit een boekje te halen was. Om de benodigde kennis en vaardigheden te ontwikkelen is hij samen met collega’s oplossingen gaan bedenken, uitvoeren en testen.

Nu in 2020, is Harry als onderzoeker en lerarenopleider nog steeds om samen met teams van leerkrachten kennis aan het doorontwikkelen over de begeleiding van vraaggestuurd leren. In deze keynote vertelt Harry tot welke praktische inzichten hij gekomen is en hoe hij samen met leerkrachten vervolgonderzoek doet om vraaggestuurd leren nog effectiever te begeleiden.

Ilse Wintermans is één van die leerkrachten die samen met Harry in haar eigen praktijk onderzoek doet naar vraaggestuurd leren. Ilse heeft samen met haar collega’s van basisschool de Verwondering onderzoek gedaan naar de inzet van het “vragenkompas” als een manier om na te denken over mogelijke leervragen, mogelijke onderzoekmethoden en mogelijke leeropbrengsten. Ilse vertelt hoe zij hier mee aan de slag is gegaan en welke inzichten dit haar heeft opgeleverd.

Harry Stokhof is onderwijsonderzoeker & docentopleider bij de HAN University of Applied Sciences. Ilse Wintermans is leerkracht op basisschool de Verwondering.

Workshops en Ronde tafel

Tijdens de twee workshoprondes gingen onderzoekers en leraren met elkaar in gesprek. Parallel aan de workshops was er een Ronde tafel met onderzoekers binnen de WOU-GO. Brokers uit dit partnerschap gingen met elkaar in gesprek over hun plannen, uitdagingen en gedroomde uitkomsten. 

Workshopronde 1

Workshopronde 2

Over de PO Conferentie

Tijdens de PO conferentie ontmoeten leraren, pabo-docenten, schoolleiders en onderzoekers uit de regio Utrecht elkaar. We delen de laatste inzichten uit onderzoek dat wordt gedaan op kennisinstellingen, en onderzoek dat wordt uitgevoerd op de school zelf (bijvoorbeeld in PLG’s, ontwikkelteams, werkplaatsen onderwijsonderzoek of R&D teams). Op deze manier verbinden we Utrechts onderwijsonderzoek en de lespraktijk, zodat onderzoekers en onderwijsprofesionals van elkaar kunnen leren.

Samen leveren we een bijdrage aan het versterken van onderwijs voor alle leerlingen

Organisatie

De PO Conferentie Regio Utrecht is een initiatief van het PO Partnerschap Provincie Utrecht. Deze conferentie is de opvolger van de W&T Academie. Meer weten over onderwijsonderzoek en de relevantie ervan voor de praktijk? Het PO Partnerschap is het hele jaar door actief! Zo organiseren we zes keer per jaar een PO Matinee Café met wisselende thema’s. 

Contact

Heb je een vraag? Neem dan contact op met po@uu.nl.