Samenwerking met het basisonderwijs

De wereld van het lerende kind uitdagender maken. Daar levert de Universiteit Utrecht graag een bijdrage aan.

Daarom werkt de UU samen met basisscholen en het hoger onderwijs in de regio Utrecht. Gezamenlijk werken we aan het toegankelijker maken van wetenschap voor het primair onderwijs, en bieden we activiteiten en lesmaterialen voor leerlingen en leerkrachten. Lees hier meer over deze samenwerking.

Op deze website staat het aanbod en de informatie voor het basisonderwijs gebundeld.

Partners vanuit de Universiteit Utrecht

Vanuit de Universiteit Utrecht zetten onderstaande partners zich in voor het primair onderwijs.

Onderwijsadvies en Training (O&T)
Onderwijsadvies & Training ondersteunt scholen in het primair onderwijs in hun ambities, traint docenten gedurende hun hele loopbaan en biedt maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken.

Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap en Technologie (KTWT)
Het KTWT is een initiatief van schoolbesturen in de regio, die in samenwerking met de Universiteit Utrecht zorgen voor toegang tot relevante vindplaatsen voor Wetenschap & Technologie.

Wetenschapsknooppunt Utrecht
Het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit Utrecht verbindt scholen, lerarenopleidingen en wetenschappers met elkaar. Door samen te werken stimuleren we talentenontwikkeling in het onderwijs, maken we wetenschappelijk onderzoek toegankelijker voor het onderwijs en ontstaat er meer wetenschapscommunicatie gericht op het onderwijs.

Universiteitsmuseum Utrecht
Het Universiteitsmuseum Utrecht beheert en ontsluit het academisch erfgoed van de Universiteit Utrecht en maakt het belang van wetenschap zichtbaar. Hierbij staan wetenschapseducatie en -communicatie centraal en maken we gebruik van de rijke collectie.