Lesmateriaal

Hieronder vind je de acht modules die binnen het project zijn ontwikkeld. De modules kunnen het best in onderstaande volgorde worden gemaakt, maar zijn ook onafhankelijk van elkaar te maken. Voor het maken van één module heb je ongeveer één tot twee uur nodig. 

De modules zijn zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. Hieronder volgen eerst de links naar de Nederlandse en daarna de links naar de Engelse versies. Je kunt de modules maken door hieronder op de links te klikken. Je werk wordt dan niet bewaard. Als je wil dat je werk wel bewaard wordt, dan kun je een gratis account aanvragen. Helemaal onderaan deze pagina lees je daar meer over. 

Module 1: Kansen en variabelen
In deze eerste module van SURF statistiek maak je kennis met een aantal basisbegrippen die we gebruiken om gegevens te beschrijven. Je leert zo een deel van het statistiekjargon en begrijpt hoe dat helpt om over statistische gegevens te redeneren.

Module 2: Beschrijvende statistiek
Elk onderzoek levert data op, soms in grote en lange tabellen. Om uitspraken te doen over je data en om de data beter te kunnen begrijpen kun je de data op een andere manier weergeven, bijvoorbeeld door het gebruik van beschrijvende statistiek zoals centrum- en spreidingsmaten, of visueel in grafieken of diagrammen.

Module 3: Verdelingen
In deze module leer je hoe je met kansen rekent bij continue variabelen, en wat een (theoretische) kansverdeling is en waarom je zo’n verdeling nodig hebt.

Module 4: De normale verdeling
Er zijn allerlei verschillende verdelingen. Eén van deze verdelingen is de "normale verdeling". De normale verdeling komt relatief vaak voor. Ook heeft de normale verdeling een aantal handige eigenschappen waar je makkelijk mee kunt rekenen. De normale verdeling is dus vaak een geschikt theoretisch model van je data.

Module 5: Steekproeven
De groep waarin je geïnteresseerd bent in een onderzoek noem je de populatie. Het is vaak niet haalbaar de hele populatie te onderzoeken. Je neemt daarom een steekproef. In deze module leer je of (en zo ja, hoe) je de eigenschappen van de steekproef kunt gebruiken om de eigenschappen van je populatie te schatten.

Module 6: Uitspraken over data
Je moet vaak een inschatting maken van de kenmerken van je populatie op basis van je steekproef. Dit gaat gepaard met onzekerheid en fouten. In deze module leer je met welke onzekerheden schattingen voor populatieparameters gepaard gaan en wat een betrouwbaarheidsinterval is.

Module 7: Hypothesetoetsen
Om een bewering statistisch te onderbouwen, kun je een hypothesetoets uitvoeren. In deze module leer je hoe je hypotheses opstelt, hoe je ze toetst, en welke risico’s je loopt op het trekken van verkeerde conclusies.

Module 8: Z-toets en t-toets
In deze module bekijk je vier soorten hypothesetoetsen: de z-toets en drie verschillende t-toetsen. Je leert welke toets geschikt is in welke situatie en hoe je de verschillende toetsen uitvoert met behulp van geschikte software.

De engelse modules zijn te vinden via:

Module 1: Probabilities and variables

Module 2: Descriptive statistics

Module 3: Distributions

Module 4: The normal distribution

Module 5: Sampling

Module 6: Statements about data

Module 7: Hypothesis testing

Module 8: Z-test and t-test

Wil je dat je werk bewaard blijft, zodat je op een later moment verder kunt oefenen met statistiek? Vraag dan hier een gratis Numworx-account aan. Vervolgens ga je naar www.dwo.nl/ho/ en klik je in het linkermenu op Statistiek en vervolgens op Introductie Statistiek.