Het project

In bachelor-opleidingen in sociale, (bio-)medische en economische wetenschappen is statistiek een belangrijk onderdeel. Het is vaak een struikelblok, omdat studenten in deze opleidingen meestal geen sterke wiskundige achtergrond hebben. In dit project heeft de Universiteit Utrecht een verzameling modules voor initieel statistiekonderwijs ontwikkeld die geschikt zijn voor studenten met uiteenlopende achtergronden.

De modules zijn geïmplementeerd in de Digitale Wiskunde Omgeving (DWO). Dit is een online leeromgeving die de mogelijkheid biedt om alle aspecten van statistiekonderwijs (theorie, instructie, verwerking, feedback en toetsing) geïntegreerd aan te bieden. Binnen dit project is in aansluiting op de leerdoelen veelvuldig gebruik gemaakt van de interactieve mogelijkheden (o.a. simulaties en interactieve visualisaties) die de DWO biedt.

DWO-component Normale verdeling

Een voorbeeld hiervan is te zien in de afbeelding hierboven. De getoonde DWO-component biedt gebruikers de mogelijkheid te oefenen met de normale verdeling. De auteur kan met deze tool een aantal gegevens beschikbaar stellen aan de student, met als opdracht om de ontbrekende gegevens te berekenen. Alle varianten zijn mogelijk: er kan gevraagd worden om een kans te berekenen, gegeven het gemiddelde, de standaardafwijking en de grenzen van het interval, maar er kan ook gevraagd worden juist één van de grenzen te bepalen bij een gegeven kans.

In plaats van als opdracht is deze tool ook als hulpmiddel ingezet, waarin alle gegevens beschikbaar zijn voor de student. Een student kan dan bijvoorbeeld de gegevens uit een context in het model verwerken en met behulp van de tool een gezochte kans bepalen. 

Voorbeeld van een DWO-pagina met verschillende interactietypen en feedback

In de modules is gebruik gemaakt van de verschillende manieren die de DWO biedt voor het invoeren van antwoorden, waaronder formules, grafieken, tekst en multiple-choice. Een voorbeeld van verschillende mogelijkheden voor invoer is te zien in de afbeelding hierboven. Links zijn eenvoudige invulvelden te zien, in het popup-scherm rechts is een sleepopdracht gegeven en rechtsonder kan een student een uitwerking geven met meerdere tussenstappen.

Naast verschillende invoermogelijkheden geeft de afbeelding ook een beeld van de verschillende feedbackmogelijkheden in de DWO. Feedback is mogelijk op iedere stap van het oplossingstraject. Feedback in de DWO kan bestaan uit uitleg over een gemaakte fout, rapportage van veelgemaakte fouten, hints voor vervolgstappen en het tonen van uitwerkingen. In de afbeelding geeft het gele blokje feedback bij de foute waarde die is ingevuld voor de standaardafwijking s. Rechtsonder is te zien dat de tussenstap in de berekening goed gerekend is en de student de gelegenheid krijgt om een volgende tussenstap te maken. In de ontwikkelde modules is veelvuldig gebruik gemaakt van de feedbackmogelijkheden die de DWO biedt.