In bachelor-opleidingen in sociale, (bio-)medische en economische wetenschappen is statistiek een belangrijk onderdeel. Het is vaak een struikelblok, omdat studenten in deze opleidingen meestal geen sterke wiskundige achtergrond hebben.

In dit project heeft de Universiteit Utrecht een aantal modules voor initieel statistiekonderwijs ontwikkeld die geschikt zijn voor studenten met uiteenlopende achtergronden. Studenten en docenten kunnen de statistiekopdrachten aanpassen aan hun behoefte en hun achtergrondkennis. De video hiernaast geeft een beeld van de resultaten van het project en de toepasbaarheid per faculteit/opleiding. Hieronder en op de subpagina's is meer informatie te vinden over de ontwikkelde modules, inclusief links naar een deel van de ontwikkelde modules zelf.

Het doel van deze gepersonaliseerde modules is om studenten in staat te stellen om hun prestaties in de vakken statistiek te verbeteren en achterstand in te halen. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor studenten met een achtergrond in Wiskunde B die de achtergrond missen die Wiskunde A biedt. Ook stelt het docenten in staat om doelgericht methoden in te richten om benodigde specifieke kennis verder te ontwikkelen.

Binnen de beoogde leerarrangementen krijgen gebruikers in een online omgeving alle aspecten van statistiekonderwijs (theorie, instructie, verwerking, toetsing en feedback) geĆÆntegreerd aangeboden. Het leerproces wordt nauwkeurig gevolgd en deze informatie wordt gebruikt voor het informeren van zowel student als docent over het niveau en de mogelijke lacunes, maar ook voor het evalueren en verbeteren van de leerarrangementen. De ervaringen met de leerarrangementen kunnen gebruikt worden bij het ontwikkelen van varianten voor andere studierichtingen.

Een belangrijke vernieuwing in de ontwikkelde modules is de automatische feedback die gegeven wordt op het werk van de studenten. Door de grote aantallen studenten is gedetailleerde feedback door de docent moeilijk te realiseren. Over de ontwikkeling van de automatische feedback in dit project verscheen in 2018 deze wetenschappelijke publicatie.