Redenen om te differentiëren

Aandacht voor verschillen en individuele kenmerken verbetert het leerproces en bevordert de motivatie van de lerende

Het doel van differentiëren is om de ontwikkeling in brede zin te stimuleren (Coubergs et al, 2013).

Optimalisering leerproces en motivatie

Elke lerende is uniek. Verschillen zijn er op veel gebieden. Lerenden verschillen van elkaar in de hoeveelheid en soort cognitieve vermogens, interesses, leervoorkeuren, achtergronden en ervaringen. Deze verschillen zijn van invloed op wat een lerende kan leren, het tempo waarin hij leert en de ondersteuning die hij van docenten en anderen nodig heeft om goed te leren (Tomlinson, 1999).

Het inspelen op die verschillen zorgt voor optimalisering van het leerproces. Aansluiten bij individuele kenmerken bevordert bovendien de motivatie.

Cognitieve en niet-cognitieve kenmerken

Om goed te kunnen differentiëren is informatie nodig over zowel cognitieve kenmerken (kennis, eerdere prestaties) als niet-cognitieve kenmerken (motivatie, interesse, houding, leerprofiel) van de lerende.

Zone van naaste ontwikkeling

Het uitgangspunt van differentiëren is dat de lerende uitgedaagd wordt in zijn/haar zone van naaste ontwikkeling. Een lerende bevindt zich op een bepaald niveau van ontwikkeling. Wat de volgende stap in het leerproces is (de zone van naaste ontwikkeling), is voor iedere lerende anders.

Referenties

Coubergs, C., Struyven, K., Engels, N., Cools, W., & Martelaer, K. de (2013). Binnenklasdifferentiatie. Leerkansen voor alle leerlingen. Leuven/Den Haag: Acco.

Tomlinson, C. A.  & Imbeau, M. B. (2010). Leading and Managing A Differentiated Classroom. Alexandria, USA: ASCD.