Het nieuwe examen geschiedenis voor havo en vwo vraagt om een andere didactiek dan voorheen. Het ontwikkelen van oriëntatiekennis en historisch redeneren vereist een specifieke aanpak. Het zou goed zijn hier al aandacht aan te besteden in de onderbouw, zodat er een doorlopende leerlijn ontstaat. 

Op deze studiemiddag bespreken we hoe er een doorlopende leerlijn van onderbouw naar bovenbouw ontwikkeld kan worden die aansluit bij de huidige exameneisen. We oefenen diverse werkvormen die daarbij ingezet kunnen worden.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat vraagt het examen geschiedenis van de leerlingen?
  • Waar zou een doorlopende leerlijn van onderbouw naar bovenbouw aan kunnen/moeten voldoen?
  • Wat is oriëntatiekennis?
  • Wat is historisch redeneren?
  • Met welke werkvormen kunnen oriëntatiekennis en historisch redeneren geoefend worden?

Doelstellingen

Na afloop weet u: 

  • Wat het vak geschiedenis inhoudt in onder- en bovenbouw
  • Welke werkvormen geschikt zijn om oriëntatiekennis en historisch redeneren te ontwikkelen
  • Hoe u een doorlopende leerlijn van onderbouw naar bovenbouw vorm kunt geven

Datum

Er is nog geen datum bekend. Heeft u interesse, neem dan s.v.p. contact met ons op.

Locatie

De Uithof, Utrecht

Doelgroep

Geschiedenisdocenten die lesgeven in de onderbouw en/of bovenbouw. Deze workshop kan het beste gevolgd worden met meerdere collega’s uit de sectie geschiedenis.

Kosten

€ 150,- (incl. werkmateriaal)

TIJDSBESTEDING

Houd naast het bijwonen van de workshop rekening met 4 uur zelfstudie.

CERTIFICAAT

Deelnemers ontvangen een certicaat van deelname.

Meer informatie

Secretariaat Onderwijsadvies & Training
E onderwijsadviesentraining@uu.nl
T 030 253 3224