Na twee jaar gewerkt te hebben met het nieuwe examen geschiedenis voor havo en vwo, is gebleken dat het programma voor havo-leerlingen erg overladen is. In deze workshop bespreken we de consequenties hiervan en hoe u hiermee om kunt gaan. 
Er wordt recente informatie over het examenprogramma gegeven en we bespreken hoe de examenvoorbereiding er uit kan zien. Verdere  oefenen we concrete werkvormen die gebruikt kunnen worden in de klas.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Info examenprogramma havo
  • Examentraining voor havoleerlingen
  • Wat is oriëntatiekennis
  • Wat is historisch redeneren
  • Didactiek van de Historische Contexten

Doelstellingen

Na afloop kan u/weet u: 

  • Wat het examenprogramma geschiedenis voor de havo inhoudt en wat toekomstige veranderingen zijn
  • Hoe u havo-leerlingen kunt voorbereiden op het examen 
  • Welke werkvormen geschikt zijn voor het ontwikkelen van oriëntatiekennis en het verwerken van de Historische Contexten

Datum

Er is nog geen datum bekend voor deze workshop.

Locatie

De Uithof, Utrecht

Doelgroep

Geschiedenisdocenten die lesgeven in de bovenbouw van de havo

Kosten

€ 150,- (incl. werkmateriaal)

Tijdsbesteding

Houd naast het bijwonen van de workshop rekening met 4 uur zelfstudie.

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Meer informatie

Secretariaat Onderwijsadvies & Training
onderwijsadviesentraining@uu.nl
T 030 253 3224