Vakdidactiek

Naast algemene, vakoverstijgende professionalisering kun je bij de Universiteit Utrecht terecht voor vakdidactische activiteiten, onder andere op het vlak van geschiedenis, wiskunde/rekenen en de bètavakken.

Geschiedenis

Bij geschiedenis gaan we in op de didactiek van geschiedenis en leggen we verbanden met veranderingen in de examenprogramma’s en de onderwijspraktijk.

Wiskunde/rekenen en de bètavakken 

Centraal in het aanbod voor wiskunde/rekenen en de bètavakken staat de professionele ondersteuning voor de docent havo/vwo en de docent vmbo. Docenten havo/vwo worden optimaal voorbereid op de nieuwe examenprogramma’s en voor het vmbo is er onder andere aandacht voor de eisen ten aanzien van rekenen.