Professionaliseringstraject voor docentcoaches in school

Beginnende docenten die worden gecoacht ervaren een plezierige start van hun  loopbaan, de effectiviteit van lesgeven neemt toe en hun professionele groei verloopt sneller. Goede begeleiding vermindert daarnaast de uitval onder (beginnende) docenten. In dit intensieve traject werkt u aan de ondersteuning van de ontwikkeling van docenten en aan uw eigen leerproces als coach. 

Inhoud

Het leren van docenten en coaches staat centraal in deze cursus: wat moeten ze weten en wat moeten ze kunnen? Theorieën over leren en motivatie vertalen we naar concrete werkvormen en toepassingen voor de praktijk. Als coach werkt u aan uw gespreksvaardigheden, het geven van feedback en het confronteren binnen een veilige relatie. Deelnemers houden elkaar de spiegel voor. U wordt zich bewust van uw eigen overtuigingen over leren en onderwijs en de invloed daarvan op de inhoud van het coachen en de wijze waarop u het doet. 

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • uw eigen rolopvatting, mening en bereidheid om de eigen lespraktijk kritisch te bekijken (het Droste effect);
 • communicatieprocessen, gespreksvaardigheden en het geven van feedback;
 • intervisie en het begeleiden daarvan;
 • het pedagogisch- en didactisch handelen van nieuwe of beginnende docenten en het observeren ervan (wat willen we zien aan docentgedrag en werkvormen  in de klas, hoe observeren we dat, ontwikkeling kijkwijzer);
 • inbedding in de school: drijfveren en visie op onderwijs en betekenis daarvan in de eigen school aan de hand van de zes rollen van een docent;
 • reflectie, zelfredzaamheid, de VIL en de leercyclus van Korthagen (op het niveau van de docent en op het niveau van de coach);
 • de nieuwe docent wegwijs maken in het vak en de ‘logistieke’ kanten ervan.

Doelstellingen

Na afloop:

 • kunt u coachingsvaardigheden gebruiken om collegadocenten te ondersteunen in hun persoonlijke professionele ontwikkeling;
 • kunt u individuele (ontwikkel)vragen van docenten benutten als aanknopingspunt voor de ontwikkeling van pedagogisch didactisch handelen;
 • kunt u verder werken aan eigen leerdoelen voor de ontwikkeling van uw rol als docentcoach;   
 • heeft u een kader om zelf coaches op te leiden binnen school;
 • heeft u een kader/kijkwijzer voor observatie.

Doelgroep

Ervaren docenten en (beginnend) docentcoaches, decanen, mentoren en begeleiders.

Data

Alle bijeenkomsten zijn van 09:30-16:30 uur. Data: nader te bepalen.

Studiebelasting

Naast de bijeenkomsten (48 uur) moet u rekening houden met 12 uur zelfstudie. Ook wordt verwacht dat deelnemers hetgeen ze hebben geleerd gedurende het traject toepassen in de praktijk.

Kosten

€ 1425,-

Certificaat

De deelnemers ontvangen een certificaat bij actieve deelname, uitvoering van opdrachten en bijdrage aan groepswerk.

Aanmelden

Data: nader te bepalen.

MEER INFORMATIE

Karin Smit
E k.smit@uu.nl
T 06 12798916