Ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van Lesson Study

Wilt u op uw school een Lesson Study doen, maar heeft u niet de beschikking over de kennis en ervaring om dit te organiseren? Wij ondersteunen uw school in het opzetten en uitvoeren van een Lesson Study. Indien gewenst leveren wij een procesbegeleider en vakdidactisch deskundige. Hierbij is het streven uw school in staat te stellen duurzaam en zelfstandig Lesson Study uit te voeren.

Doelgroep

Schoolopleiders, schoolleiders

Data

Dit aanbod betreft maatwerk.

Contactpersoon