Leren begeleiden van leraren-in-opleiding

Leraar worden leer je voor een groot deel in de praktijk. Daarom vindt een belangrijk deel van de lerarenopleiding op school plaats en is de samenwerking tussen scholen en de universiteit intensief . Deskundige begeleiding op school is van groot belang voor een goede professionele ontwikkeling van de (aanstaande) docenten. Dit blijkt ook uit onderzoek.

Daarom biedt Onderwijsadvies & Training de begeleiders op scholen een training begeleidingsvaardigheden aan. In deze training leert u hoe u docenten-in-opleiding zo efficiënt mogelijk begeleidt bij hun ontwikkeling als docent. In de training komen zowel de theorie als de praktijk van het begeleiden aan bod. U oefent met begeleidingsvaardigheden, u wisselt uit met begeleiders van andere scholen en u scherpt uw visie op begeleiden. 

Programma

  • het observeren van leraren vanuit verschillende perspectieven
  • het voeren van begeleidingsgesprekken (opbouw, vaardigheden)
  • de didactiek van het opleiden van leraren
  • het beoordelen van aanstaande leraren
  • opleiden in de school.

Doelstellingen

Na afloop kunt u: 

  • uw visie op begeleiden verwoorden en vanuit die visie handelen.
  • studenten begeleiden bij hun professionele ontwikkeling.
  • de professionele ontwikkeling van studenten beoordelen.
  • observeren en nabespreken vanuit verschillende modellen.
  • uw begeleiding afstemmen op het beleid binnen uw school ten aanzien van het (mee) opleiden van aanstaande leraren en het begeleiden van beginnende leraren.

Doelgroep

Begeleiders van (aanstaande) docenten.

Cursusdata

Deze cursus wordt naar verwachting weer in het collegejaar 2018/2019 aangeboden. Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Reacties van deelnemers

“Als beginnend begeleider heb ik veel meegekregen, met name m.b.t bewustwording en een aantal basisvaardigheden. Ook de theoretische onderbouwing vond ik verdiepend en heel relevant”
“Heb nu goede handvatten/handreikingen om concreet mee verder aan de slag te gaan”
“Concretiseren van situaties was erg zinvol, meteen toepassen van geleerde, theoretische achtergrond”
“Direct toepasbaar in begeleidingssituaties”
“Leerzame cursus, fijne groep, waardoor ik me veilig voelde en in openheid durfde te praten”

Kosten

Voor stagebegeleiders van studenten van de Lerarenopleiding Universiteit Utrecht / Graduate School of Teaching zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze cursus. Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten 750,- euro p.p. Voorwaarde voor deelname is dat u in de periode dat de training plaatsvindt, ook daadwerkelijk (aanstaande) docenten begeleidt.

Op maat

Naast open inschrijving is het ook mogelijk de cursus op maat aan te bieden op school of binnen een instituut.

Contact

Secretariaat Onderwijsadvies & Training
T 030 253 3224
E onderwijsadviesentraining@uu.nl