Intervisie leren vormgeven op school

Intervisie wordt steeds vaker ingezet als manier om verder te professionaliseren: docenten gaan op lesbezoek bij elkaar, of leggen elkaar casuïstiek voor die in kleine groepen vanuit een gelijkwaardige positie wordt besproken. Een veilige leeromgeving en heldere technieken zijn voorwaardelijk voor het slagen van intervisie. Dit in-company traject bestaat uit een bijeenkomst waarin u kennismaakt met verschillende vaardigheden en intervisievormen. Vervolgens begeleiden en evalueren we een aantal intervisiebijeenkomsten. Het doel is dat u de intervisie verder zelf kunt vormgeven in school.

Doelgroep:

(startende en ervaren) docenten

Maatwerk

Dit betreft maatwerk, waarbij de data in overleg met de school worden afgestemd.
Uitgaand van een groep van 12 tot 15 deelnemers bedragen de kosten € 4200,- voor een traject dat bestaat uit één workshop (één dagdeel) en vier intervisiebijeenkomsten (in totaal twee dagdelen). 

MEER INFORMATIE

Onderwijsadvies & Training
T 030 253 3224
onderwijsadviesentraining@uu.nl