Ontwikkelen van uw pedagogisch-didactisch handelen

De Vragenlijst Interpersoonlijk Schoolleidergedrag geeft schoolleiders inzicht in hun functioneren als leidinggevende. De vragenlijst wordt ingevuld door zowel medewerkers (medewerkersbeeld) als de schoolleider zelf (zelfbeeld en ideaalbeeld). De verschillen tussen de drie perspectieven op het gedrag van de schoolleider worden als uitgangspunt gebruikt voor reflectie en verbetering.

In de begeleidingsgesprekken wordt onderzocht welke patronen er ontstaan zijn in de communicatie tussen schoolleider en medewerkers, welke veranderingen gewenst zijn en op welke manier die verandering tot stand gebracht kan worden.

Het afnemen van de VIS kan startpunt of onderdeel zijn van een individueel of groepsgewijs begeleidingstraject voor schoolleiders en teamleiders. Ook kan het onderdeel zijn van een schooldiagnose ter voorbereiding op een veranderingstraject in de school. Kijk ook onder schoolbreed aanbod.

Tarieven VIS en andere belangrijke informatie (pdf)

Contact

T 030 253 3400
E onderwijsadviesentraining@uu.nl