ICT, didactiek en TPACK

De directe toegang tot informatiebronnen, het contact met anderen via het internet, een meer realistische weergave van de werkelijkheid en verbeterde data-analyse hebben ICT-toepassingen de laatste jaren sterk veranderd. Deelnemers leren hoe ze (meer) gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs en in de lespraktijk.

Inhoud

Vanuit een algemene introductie van theorie rond ICT in Onderwijs (TPACK, gebruiksthema’s en leerprincipes) worden verschillende gebruiksthema’s van ICT beproefd en besproken. Het praktische uitgangspunt van deze cursus vormt de ICT-context (van de school of van de lespraktijk) die door de cursist wordt geanalyseerd op mogelijkheden voor verbetering. Door ontwerpend en onderzoekend te leren, waarbij samenwerkend leren gewenst is, wordt een ontwerp voor een ICT-toepassing gemaakt om de (vak)didactiek te versterken dan wel te transformeren. 

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Onderwijsvernieuwen met ICT? (TPACK-model)
 • Blended leren en Flipping the classroom (YouTube docenten)
 • Oefenend leren (Oefenprogramma’s)
 • Multiple representatie (Multimedia)
 • Motivatie, spelend leren (Educatieve games)
 • Samenwerkend leren en social networking (ELO’s en social media)
 • Ontdekkend leren (Simulaties, virtual worlds)
 • Docentondersteuning (Leerlingvolgsystemen en digitaal toetsen)

Doelstellingen

Aan het eind van de cursus:

 • heeft u een overzicht van verschillende vormen van ICT-gebruik in het onderwijs op grond van theoretische leerprincipes, pedagogisch-didactische werkvorm en empirische ondersteuning.
 • kunt u problemen in de onderwijspraktijk analyseren die mogelijk met ICT verbeterd kunnen worden.
 • kunt u een concrete ICT-toepassing voor de onderwijspraktijk met (vak)didactische doelstelling, theoretische onderbouwing en evaluatieopzet ontwerpen, uitgevoerd in een ontwerpteam.
 • kunt u open en kritisch reflecteren op ICT-gebruik in de eigen onderwijspraktijk en schoolcontext.
 • kunt u vakinhoudelijke, pedagogisch-didactische, leerpsychologische en technologische kennis integreren volgens het TPACK-model

Doelgroep

Docenten, decanen, mentoren en leidinggevenden vmbo/havo/vwo en mbo

Data

Er zijn geen data gepland voor deze cursus.

Studiebelasting

Houd naast de bijeenkomsten rekening met 40 uur zelfstudie, 45 uur opdrachten (9 uur individueel en 36 uur groepsopdracht) en een presentatie van 2 uur. 

Kosten

€ 550,-

Certificaat

De deelnemers ontvangen een certificaat indien beide opdrachten (individuele opdracht: peerfeedback en groepsopdracht: ontwerp en evaluatieopzet) positief beoordeeld zijn.

Meer lezen?

TPACK als hulpmiddel voor de keuze van nieuwe ICT-toepassingen in het onderwijs

Registerleraar

Deze cursus is gevalideerd door Registerleraar voor 103 registeruren.