Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL)

Inzicht in uw eigen pedagogisch-didactisch handelen en de manier waarop uw handelen overkomt op leerlingen kan een goede opmaat zijn voor individuele reflectie en eventuele dialoog met anderen. Dit traject levert u een blauwdruk op van uw handelen, gezien vanuit uzelf en vanuit het perspectief van uw leerlingen.

Doelstellingen

U krijgt zicht op uw eigen handelingsrepertoire en op aspecten die op dit moment wellicht onderbelicht blijven. U kunt dit relateren aan het onderwijsconcept van de school of een vernieuwing die wordt beoogd, en aan uw eigen professionele ontwikkeling. Als meerdere docenten de vragenlijst invullen, kunnen u en uw collega’s, al dan niet samen met de team- of schoolleiding, de dialoog aangaan over het gewenste handelen op de school.

Inhoud

U vult een vragenlijst in over wat u in interactie met leerlingen doet. Deze lijst bestrijkt een breed pallet aan docenttaken, zoals bijvoorbeeld het geven van instructie, het inspelen op verschillen tussen leerlingen, het begeleiden van samenwerking tussen leerlingen en het geven van feedback. Leerlingen vullen dezelfde vragenlijst in. U ontvangt een rapportage met een korte toelichting. U krijgt daarmee een profiel van uw eigen handelen, gezien door uzelf en door uw leerlingen, eventueel aangevuld met een advies (optioneel).

Kosten

Indien u als individuele docent gebruik wilt maken van de vragenlijsten, zijn de kosten voor het aanleveren van het pakket, het verwerken van de gegevens van uzelf en van uw leerlingen (minimaal 10 en maximaal 35 leerlingen) en de terugrapportage € 45 per docent per klas.

Indien een aantal van uw collega’s van uw school meedoen, kan op verzoek een aanvullende team- of schoolrapportage worden gemaakt. In dat geval worden naast de kosten voor de individuele verwerking en rapportages à 45 euro per docent, tevens kosten berekend voor de teamrapportage (extra kosten 40 euro voor teamrapportage met maximaal 10 docenten) of voor de schoolrapportage (extra kosten 40 euro voor de schoolrapportage met maximaal 30 docenten).

Indien u tevens naar aanleiding van de uitkomsten in gesprek wilt met een adviseur van Onderwijsadvies en Training, worden er aanvullend gesprekskosten gerekend voor het onderwijskundig advies. Hiervoor geldt het gebruikelijke tarief à 150 euro per uur.

Aanvragen pakket vragenlijsten

Voor het aanvragen van een pakket met vragenlijsten neemt u contact op met Toets- en Evaluatieservice Universiteit Utrecht:
T 030 253 2179 / 3224
E onderwijsadviesentraining@uu.nl
Heidelberglaan 1 (Martinus J. Langeveldgebouw), kamer F3.06
Postbus 80127, 3508 TC Utrecht

Meer informatie en contact

Onderwijsadvies & Training
030 253 3224
onderwijsadviesentraining@uu.nl