We bieden verschillende mogelijkheden voor begeleiding in de klas zoals individuele coaching, supervisie, vakdidactische coaching en beeldcoaching. Na een intake waarin we uw vraag verkennen en aanscherpen, maken we een op u toegesneden traject. Het is mogelijk om een combinatie van coachingsvormen toe te passen. Onderwerpen die in aanmerking komen zijn gespreksvaardigheden, vraagtechniek, samenwerkend leren, differentiatie, contact houden met uw leerlingen en (vak)didactische vraagstukken. De instrumenten VIL en PDH kunnen bij deze begeleiding worden ingezet.

Individuele coaching

Samen met een deskundige coach werkt u aan een vraag, een uitdaging of een probleem die te maken heeft met uw werk. Een coachingstraject bestaat - afhankelijk van uw vraag - uit 5 tot 12 gesprekken van 1 uur.

Supervisie

Wilt u langer en meer diepgaand werken aan en leren over uw manier van werken onder begeleiding van een supervisor? Een supervisietraject van 15 keer duurt ongeveer een schooljaar . U heeft ongeveer eens in de twee weken een individueel gesprek, waarin aan de hand van een door u ingebrachte praktijkervaring gewerkt wordt. Doel is om meer zicht te krijgen op de manier waarop u in uw werk staat en uw werk doet.

Vakdidactische coaching

Bij vakdidactische coaching gaat u met een vakdidactische coach aan de slag rondom vragen over uw eigen vak en leerlingen.

Video interactie begeleiding (VIB)

Met VIB werkt u aan een vraag of probleem met behulp van videobeelden. De interactie tussen de klant en anderen, bijvoorbeeld een schoolleider met haar team, of een docent met zijn klas, wordt een aantal keren gefilmd. De gefilmde en de coach/adviseur analyseren en bespreken de beelden en maken afspraken over het vervolg van het leerproces. Een VIB traject bestaat gemiddeld uit een intake, drie opnames en drie coachingsgesprekken.

Meer informatie

Onderwijsadvies & Training 
onderwijsadviesentraining@uu.nl
T 030 253 3224