Begeleiding in de klas voor docenten

We bieden verschillende mogelijkheden voor begeleiding in de klas zoals individuele coaching, supervisie, vakdidactische coaching en beeldcoaching. Na een intake waarin we uw vraag verkennen en aanscherpen, maken we een op u toegesneden traject. Het is mogelijk om een combinatie van coachingsvormen toe te passen. Onderwerpen die in aanmerking komen zijn gespreksvaardigheden, vraagtechniek, samenwerkend leren, differentiatie, contact houden met uw leerlingen en (vak)didactische vraagstukken. De instrumenten VIL en PDH kunnen bij deze begeleiding worden ingezet.

Beeldcoaching

Een beeld is een sterk middel om zicht te krijgen op uw eigen handelen, hierop te reflecteren en verbeterstappen te zetten. Daarom begeleiden wij docenten met Beeldcoaching (video-interactiebegeleiding). 

Individuele coaching

Samen met een deskundige coach werkt u aan een vraag, een uitdaging of een probleem die te maken heeft met uw werk. Een coachingstraject bestaat - afhankelijk van uw vraag - uit 5 tot 12 gesprekken van 1 uur.

Supervisie

Wilt u langer en meer diepgaand werken aan en leren over uw manier van werken onder begeleiding van een supervisor? Een supervisietraject van 15 keer duurt ongeveer een schooljaar. U heeft ongeveer eens in de twee weken een individueel gesprek, waarin aan de hand van een door u ingebrachte praktijkervaring gewerkt wordt. Doel is om meer zicht te krijgen op de manier waarop u in uw werk staat en uw werk doet.

Vakdidactische coaching

Bij vakdidactische coaching gaat u met een vakdidactische coach aan de slag rondom vragen over uw eigen vak en leerlingen.

Meer informatie

Neem bij vragen en voor meer informatie contact op met het secretariaat van Onderwijsadvies & Training::
onderwijsadviesentraining@uu.nl
T 030 253 3224