Focus op feedback

Het geven van feedback kan in hoge mate bijdragen aan positieve leereffecten. In de praktijk blijkt dit lang niet altijd het geval te zijn. Feedback vraagt om maatwerk, waarbij in interactie met leerlingen nauwkeurig wordt ingespeeld op hun situatie, leerproces en ontwikkeling. Als docent kunt u worden ondersteund om uw feedbackrepertoire uit te breiden.

Doelstellingen

U krijgt zicht op uw handelen met betrekking tot het geven van en door leerlingen doen benutten van feedback. Ook krijgt u gerichte aanwijzingen om deze in de praktijk toe te passen. U verbreedt uw repertoire van kenmerken, inhouden en vormen van feedback, u leert verschillende manieren onderkennen waarop leerlingen feedback kunnen waarnemen en daarop reageren. U kunt het middel feedback gebruiken als onderdeel van het onderwijsleer-proces en als opmaat voor een leergesprek en voortgezette coaching.

Inhoud

U gaat met de trainer in gesprek over uw werkcontext, behoeften en vraagstelling en samen brengt u de huidige situatie in kaart. Aan de hand van uitkomsten van vragenlijsten die door u en uw leerlingen worden ingevuld, krijgt u nauwkeurig zicht op uw huidige handelingsrepertoire. Er wordt een video-opname gemaakt van een situatie waarin u een of meer leerlingen feedback geeft en geselecteerde fragmenten daarvan worden samen met u bekeken en besproken. U ontvangt een integrale rapportage en krijgt concrete aanbevelingen om uw eigen repertoire uit te breiden en het handelen af te stemmen op de leerlingen.

Duur en kosten

Een traject bestaat uit een eerste gesprek, het verwerken van vragenlijstgegevens, het maken, analyseren en bespreken van een video-opname en het uitbrengen van een rapportage en aanbevelingen. De kosten voor het gehele traject bedragen € 900,-.

Contact

Onderwijsadvies & Training 
onderwijsadviesentraining@uu.nl
T 030 253 3224