Differentiëren

Differentiëren is belangrijk om goed aan te sluiten op de beginsituatie, interesses en het leerprofiel van leerlingen. Het kan een positief effect hebben op de motivatie van leerlingen.

Wij helpen u ontdekken waarin u kunt differentiëren, welke methodieken goed werken voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen, en of je dat binnen of buiten de klas vormgeeft. Speciale aandacht krijgt compacten, verdiepen en verrijken. U maakt passende opdrachten die u, na eventueel noodzakelijke aanpassingen, in de klas in kunt zetten.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat is differentiëren (definitie)
  • Voor welke leerlingen gaan we aan de slag met differentiëren (leerlingen uit je klas indelen), leerlinggedrag herkennen
  • Manieren van differentiëren, extra aandacht organiseren, compacten en verrijken, compactschema maken
  • Verdiepen en verrijken, verrijkingsopdracht ontwikkelen

Doelstellingen

Na afloop kunt u:

  • Een methode toepassen om leerlingen te verdelen in groepen t.b.v. differentiatie;
  • Verschillende manieren van differentiëren toepassen (naar leerprofiel, interesse, inhoud, niveau);
  • Methoden toepassen om leerlingen te herkennen die (cognitief) meer aankunnen dan in de reguliere lessen/in de school wordt aangeboden; 
  • Compacten, verdiepen en verrijken toepassen op het eigen lesmateriaal en inzetten om in te spelen op leerlingen die meer cognitieve uitdaging kunnen gebruiken OF een methode uitwerken om leerlingen die niet mee kunnen komen meer aandacht te geven.

Doelgroep

Ervaren docenten

Individueel traject

Er is sprake van een individueel begeleidingstraject dat start met een intakegesprek. In dat gesprek wordt uw eigen lessituatie besproken en bekijken we samen wat een goed moment is om het traject te starten. Starten kan gedurende het hele jaar.

Certificaat

Een deelnemer ontvangt een certificaat indien hij/zij alle opdrachten met voldoende resultaat heeft afgesloten.

Kosten

€ 1067,50

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan dit individuele traject? Vul dan het aanmeldformulier in. Daarna wordt er contact met u opgenomen voor een intake. Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met Hanne ten Berge (zie hieronder voor de contactgegevens), zij begeleidt het traject.