Motiveren en activeren van leerlingen

Bij het activeren en motiveren van leerlingen spelen veel factoren een rol. Leerlingen willen uitdaging, zelf sturing hebben op het leerproces, zich verbonden voelen met de docent en medeleerlingen en actief zijn. We gaan in op de factoren waar u zelf invloed op kunt uitoefenen en die u kunt inzetten. Waarbij we altijd de vraag stellen hoe u leerlingen aan het denken zet en laat leren. Aan bod komen onder andere activerende werkvormen, vraagtechnieken, motiverende openingen, realistische opdrachten en behapbaar differentiëren.

Doelgroep

Docenten

Data

Dit betreft maatwerk. Heeft u interesse, neem dan contact met ons op. 

Kosten

€ 600,-. Kiest u voor een in-company traject, dan wordt per docent een lagere prijs gerekend

Contactpersoon