Pedagogisch-didactisch handelen

Lesgeven vraagt om specifieke vaardigheden. Docenten houden van hun vak en willen dat graag overbrengen. Dat vraagt om een goed contact met leerlingen, en om goed didactisch handelen van de docent. Een breed repertoire van pedagogische en didactische vaardigheden zorgt ervoor dat je als docent al die verschillende individuen in een klas kunt bieden wat ze nodig hebben. We geven verschillende cursussen en trainingen op dat gebied, bieden evaluatietools en geven feedback op basis van video-opnames.

Aanbod