Pedagogisch-didactisch handelen

Lesgeven vraagt om specifieke vaardigheden. Docenten houden van hun vak en willen dat graag overbrengen. Dat vraagt om een goed contact met leerlingen, en om goed didactisch handelen van de docent. Een breed repertoire van pedagogische en didactische vaardigheden zorgt ervoor dat u als docent al die verschillende individuen in een klas kunt bieden wat ze nodig hebben. We geven onder andere verschillende cursussen en trainingen op dat gebied, bieden evaluatietools en bespreken de resultaten met u, en geven u feedback op basis van video-opnames.

Ons aanbod