Onderzoek naar de eigen onderwijspraktijk helpt leraren hun onderwijs te verbeteren. Wij begeleiden docenten en vaksecties bij verschillende soorten praktijkonderzoek, zoals ontwerponderzoek (ontwerpen van nieuwe beoordelingsinstrumenten of lesmethoden), actie-onderzoek (opzetten en evalueren van onderwijsinnovaties) en self-study. Dit stelt u in staat om doelgericht te kijken welke verbeteringen het meeste opleveren. U wordt een half jaar tot een jaar begeleid, waarna u zelf aan de slag kan met de cyclus van onderzoek en praktijkverbetering.

Doelgroep

Docenten en vaksecties

Data

Dit aanbod betreft maatwerk.

Meer informatie

Onderwijsadvies & Training
T 030 253 3224
onderwijsadviesentraining@uu.nl