Leerlingen voorbereiden op het wetenschappelijk onderwijs: academische vaardigheden

U wilt uw leerlingen goed voorbereiden op een universitaire studie. De aansluiting verloopt niet altijd vlekkeloos. In deze cursus slaan we een brug tussen het vwo en de universiteit. Wat zijn academische vaardigheden? Welke vaardigheden (21st century skills) verwacht de universiteit? En hoe kun je hier op het vwo aandacht aan besteden zodat leerlingen een goede start kunnen maken op de universiteit? Ook maakt u een plan om academische vaardigheden onderdeel te maken van uw eigen vak.

Doelgroep

Docenten bovenbouw vwo

Meer informatie

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op:
Secretariaat Onderwijsadvies & Training
onderwijsadviesentraining@uu.nl
T 030 253 3224