Binnen vaksecties werkt een groep docenten samen om het onderwijs tussen leerjaren en niveaus op elkaar af te stemmen. Zij besteden aandacht aan werkvormen, toetsen (PTA’s), examenresultaten, etc. Samen met de vaksecties kijken we verder: bijvoorbeeld naar de verhouding van leerlingresultaten op schooltoetsen en leerlingvolgtoetsen, naar de mate waarin een voldoende op een eindrapport een indicatie is voor succes in een volgend leerjaar, of naar de manier waarop vakadviezen voor de bovenbouw gegeven worden. We volgen hierbij de datagestuurde cyclus: vraagformulering – dataverzameling – analyse – interpretatie – interventie – evaluatie.    

Doelgroep

Vaksecties

Data

Dit aanbod betreft maatwerk.

Meer informatie

Onderwijsadvies & Training
T 030 253 3224
onderwijsadviesentraining@uu.nl