Een school verzamelt doorgaans veel data over leerlingen. Docenten ook: denk aan toetsresultaten en absentielijsten. In de praktijk worden die gegevens vaak niet benut om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren of om het onderwijs goed af te stemmen op een specifieke groep leerlingen. In deze cursus gaat u aan de slag met data van uw eigen leerlingen. U leert een aantal basistechnieken voor dataverzameling en analyse die nodig zijn om datagestuurd te kunnen werken, met als doel om tot verbeteracties te komen.

Doelgroep

docenten, teamleiders, sectieleiders, bouwcoördinatoren

Data

Deze cursus wordt in het schooljaar 2016-2017 aangeboden. Zodra de data bekend zijn worden ze hier vermeld.

Kosten

De kosten vindt u hier zodra de data bekend zijn.

Meer informatie

Onderwijsadvies & Training
T 030 253 3224
E onderwijsadviesentraining@uu.nl