Projectteam datagestuurd werken in de school

Op scholen leven verschillende vragen waar niet direct antwoord op te vinden is, zoals: hoe komt het dat ons onderbouwrendement tegenvalt? Stromen leerlingen naar verwachting door? Waarom vallen de examenresultaten op de havo tegen? Er zijn vaak data beschikbaar die helpen het antwoord te vinden.

Wij doorlopen samen met een team directieleden en docenten een datagestuurde cyclus: vraagformulering – dataverzameling – analyse – interpretatie – interventie – evaluatie. Dit levert de school (gericht) inzicht op in de beschikbare gegevens en geeft input voor interventies die het onderwijs(beleid) op school verbeteren.

Doelgroep

Een projectteam van minimaal één schoolleider, minimaal 2 docenten en een beheerder van het datamanagementsysteem

Data

Op school vinden vijf bijeenkomsten plaats met het projectteam. Deze bijeenkomsten worden in overleg met de school gepland.

Kosten

De kosten bedragen € 6000,- voor het hele projectteam.